О.В. Кендзера. СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА І СЕЙСМІЧНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.009
Ukr. geogr. z. 2015, N3:09-15
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.В. Кендзера - Інститут геофізики імені С.І. Субботіна Національної академії наук  України, Київ.

Резюме: 

На території України існує небезпека від місцевих землетрусів і сильних підкорових землетрусів зони Вранча (Румунія). Інститут геофізики НАН України проводить дослідження з вивчення будови і динаміки земних надр, розвитку методики визначення кількісних характеристик реальної сейсмічної небезпеки, необхідних для захисту населення та економіки країни від землетрусів. Результати науково-дослідних робіт використано при формуванні державних нормативних документів у галузі сейсмології й сейсмостійкого будівництва, при визначенні сейсмостійкості житла, АЕС, ГЕС та інших важливих об’єктів.

Ключові слова: 
землетрус, сейсмічна небезпека, загальне і детальне сейсмічне районування, сейсмічне мікрорайонування, розрахункові акселерограми, сейсмостійкість
Сторінки: 
09-15
Література: 
 1. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України. – К.: Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ». - 2014. – 110 с.
 2. ДБН В. 1.1-12:2006. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах України. – К.: Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ». - 2006. – 84 с.
 3. Кендзера А.В. Моделирование расчетных акселерограмм вранчевских землетрясений для промышленной площадки ЧАЭС // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. – К.: «Наукова думка». – 1996. – Вип.3.– С.29-38.
 4. Національний атлас України / Під ред. Л.Г. Руденка – К.: ДНВП «Картографія». – 2007. – 640 с.
 5. Новодарьевское землетрясение 11 мая 2004 г. с Mw=3,8, Io=5-6 (Украина) / И.П. Габсатарова, А.В. Кендзера, В.А. Свидлова, Р.С. Пронишин, Е.И. Поречнова, З.Н. Сычкина, Е.А. Бабкова, Р.С.Михайлова // Землетрясения Северной Евразии 2004 г. – Обнинск: ГС РАН. – 2010. – С.289-296.
 6. Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР (с древнейших времен по 1975 г.)  / Под ред. Н.В. Кондорской, Н.В. Шебалина. – М.: Наука, 1977. – 535 с.
 7. О возможности использования эмпирических передаточных функций среды при микрорайонировании территорий со сложным геологическим строением / А.В. Кендзера,  А.М. Скляр,  А.А. Роман,  Е.С. Исичко,  И.И. Илиеш,  Г.Р. Стародуб, В.С. Князева // Оценка эффекта сильных землетрясений. – М.: Наука. – 1989. – С.82-89. (Вопросы инженерной сейсмологии. – Вып.30).
 8. О некоторых аспектах сейсмического районирования слабоактивных территорий / А.В. Кендзера, Г.Р. Стародуб, А.М. Скляр, А.А. Роман // Изучение сейсмических колебаний грунтов и сооружений. – М.: Изд-во МГК при Презид. АН СССР. – 1989. – С.76-82. («Сейсмические исследования», №11).
 9. Практичні питання динаміки будівель / Ю.І. Немчинов, О.К. Хавкін, М.Г. Мар’єнков, Л.О. Жарко, В.А. Дунін, К.М. Бабік, К.В. Єгупов,  О.В. Кендзера, В.К. Єгупов, А.Ф.Булат, В.І. Дирда, М.І. Лисиця // Науково-виробничий журнал «Будівництво України». – 2013. – №6. – С.6-21.
 10. Розвиток методів прогнозування кількісних характеристик сейсмічних впливів для території України. Кінцевий звіт по темі № д.р. UA01004860P / О. Кендзера, Р. Пронишин, С. Вербицький, Ю. Вербицький.  – Львів: ІГФ НАН України. – 1997. – 129 с.
 11. Guide No. SSG-9. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations. – Vienna: IAEA. - 2010. – 62 p.
 12. Kagan Y.Y. Universality of the seismic moment-frequency relation // Pure and Appl. Geoph. - Vol.155. – 1999. – Р. 537-573.
 13. Ohsaki Y. On the significance of phase content in earthquake ground motions // International Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. – 1979. –V.7.– P.427-439.