Л.О. Горбачова. СУЧАСНИЙ ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.016
Ukr. geogr. z. 2015, N3:16-23
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.О. Горбачова - Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України, Київ.

Резюме: 

Гідрологічні дослідження річок практично завжди потребують знань про розподіл стоку води всередині року. Основні відомості про внутрішньорічний розподіл стоку води річок України були отримані всередині ХХ ст., як правило, з використанням дуже коротких рядів спостережень. З того часу оновлень як відомостей, так і підходів щодо вивчення внутрішньорічного розподілу стоку води річок не відбувалося. У статті виконано дослідження внутрішньорічного розподілу стоку води річок України з використанням даних за весь період спостережень і з урахуванням циклічних коливань водного стоку. Отримано 10 нових схем внутрішньорічного розподілу водного стоку річок України, а також визначено терміни і тривалість гідрологічних сезонів. Виконано районування річкових водозборів України на основі сучасних типів внутрішньорічного розподілу водного стоку річок із використанням ГІС MapInfo.

Ключові слова: 
внутрішньорічний розподіл водного стоку, циклічні коливання, середньомісячні витрати води, гідрологічне районування
Сторінки: 
16-23
Література: 
 1. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К. : Ніка-Центр, 2010. – 315 с.
 2. Гребінь В.В., Ободовський О.Г. Закономірності внутрішньорічного розподілу стоку та особливості живлення річок басейну верхньої Прип’яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2003. – Т. 5. – С. 119-128.
 3. Gorbachova L. The intra-annual streamflow distribution of Ukrainian rivers in different phases of long-term cyclical fluctuations // Energetika. – T. 61. – Nr. 2. – 2015.
 4. Горбачова Л.О., Васильєва О.С. Строки та тривалість періодів і сезонів водогосподарського року в басейні річки Південний Буг // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2013. – Вип. 265. – С. 39-45.
 5. Железняк Й.А. Внутрішньорічний розподіл стоку річок України. – К.: АН УРСР, 1959. – 136 с.
 6. Железняк И.А., Подольская И.Я. Внутригодовое распределение стока малых рек Украины и Молдавии // Тр. УкрНИГМИ. – 1982. – Вып. 190. – С. 91-102.
 7. Загальна гідрологія: підручник / під ред. В.К. Хільчевського, О.Г. Ободовського, В.В. Гребіня та ін. – К.: Київський університет, 2008. – 399 с.
 8. Занкевич Д.Л., Романовский Ч.А. Распределение внутригодового и динамика многолетнего стока рек бассейна Немана // Тези доповідей міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології» – Одеса: Тес, 2012. – С. 78-79.
 9. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и определению их расчётных значений по неоднородным данным. – ГУ «ГГИ», 2010. – С. 39-40.
 10. Ресурсы поверхностных вод СССР. Украина и Молдавия. Западная Украина и Молдавия / Под ред. М.С. Каганера. – Л.: Гидрометеоиздат. – Т 6. – Вып. 1. – 1969. – С. 884.
 11. Холоденко В.С. Аналіз встановлених екологічно допустимих об’ємів відбору води з річок (на прикладі Прип’ятського Полісся України) // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Серія Сільськогосподарські меліорації. – 2011. – № 1. – С. 92-95.