О.Л. Дронова. НОВИЙ УРБАНІЗМ: У ПОШУКАХ ВИХОДУ З УРБАНІСТИЧНОГО КОЛАПСУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.033
Ukr. geogr. z. 2015, N3:33-41
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.Л. Дронова - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Більшість міст різних регіонів світу відчувають потребу оновлення методологічних підходів до їхнього розвитку з орієнтиром на підвищення якості міського середовища і покращення умов життя населення (поліпшення житлових умов для малозабезпечених прошарків населення і ліквідація нетрів, зниження рівня злочинності у містах, вдосконалення технічної та соціальної інфраструктури тощо). Містобудівні підходи, в результаті яких відбувається зростання кількості надвеликих міст, розростання міського простору (urban sprawl) потребують нового спрямування в досягненні кінцевої мети. Привабливою є ідея створення й функціонування міст, зручних для життя, дружніх людині, незалежно від її соціально-економічного статусу та фізичного стану. Така ідея може реалізуватися через новий урбанізм, що є соціально-орієнтованою течією у конструюванні міст, яка акцентує увагу на питаннях якості життя в міському середовищі. Принципи нового урбанізму включають компактність та ущільненість міських форм, багатофункціональність і різноманітність планування і забудови, пішохідну доступність до більшості важливих об’єктів у межах міста і взаємопов’язаність транспортної та пішохідної мереж, високу якість архітектури і планування, що базується на традиціях і культурі даного регіону, збалансований розвиток і енергоефективність, які у поєднанні створюють середовище високої якості та комфорту для місцевих жителів. Приклади впровадження підходів нового урбанізму у містобудівні практики виявлені в США, Канаді та країнах Європи. З урахуванням положень Маніфесту нової урбаністики (Страсбург, 2008) проаналізовано сучасні тренди розвитку європейських міст. Відмічено, що в Україні не вироблені єдині пріоритети бажаного розвитку міст держави, конструювання урбанізованого простору здійснюється переважно стихійно та хаотично, а концепція нового урбанізму в складних реаліях сьогодення не проглядається.

Ключові слова: 
місто, урбанізований (міський) простір, розростання міського простору, розвиток міст, орієнтованих на транзит, новий урбанізм, якість міського середовища
Сторінки: 
33-41
Література: 
 1. Аммосов Ю. Возвращение дружелюбного города // Эксперт № 17 (464) от 9 мая 2005.
  Ammosov Yu. (2005). Return of the friendly city. Expert, 17 (464) of 9 May. (In Russian).
 2. Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект: монографія. – К.: Інститут географії НАН України, 2012.
  Denisenko O.O. (2012). Metropolisation processes: global aspect: monograph. Kyiv: Institute of Geography of the Ukraine NAS. (In Ukrainian).
 3. Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2014. – 288 с.
  The population of Ukraine. The imperatives of demographic aging. (2014). Kyiv: VD ADEF - Ukraine. (In Ukrainian).
 4. Calthorpe P. (1993). The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. Princeton Architectural Press.  Social Science.
 5. European Environment Agency. Urban sprawl in Europe: The ignored challenge. (2006). www.eea.europa.eu/.../eea_report_10_2006.pdf
 6. European Urban Charter II Manifesto for a new urbanity. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1302971
 7. Jacobs J.  (1992). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books, ISBN 0-679-74195-X. Originally published. – New York: Random House, 1961.
 8. Mumford L. (1961). The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, New York.
 9. New Urbanism Congress Official Webside. https://www.cnu.org
 10. Siedentop S.(2005). Urban Sprawl – verstehen, messen, steuern. DISP 160. Zurich. 23-35.
 11. Transit-Oriented Development (TOD): Canadian Case Studies. Research Highlight . Canada Mortgage and Housing Corporation / Socio-economic Series 09-018, 2009. http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/66627.pdf?fr=1437125363418
 12. USA Environmental Protection Agency Official Webside. http://www2.epa.gov/smart-growth/
 13. World Urbanization Prospects: The 2011 Revision By Gerhard K. Heilig, UN Department of Economic and Social Affairs, New York, 2012. http://esa.un.org/wpp/ppt/CSIS/WUP_2011_CSIS_4.pdf