Є.О. Маруняк. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙДОСВІД

https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.041
Ukr. geogr. z. 2015, N3:41-49
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Об’єктивний характер процесів глобалізації зумовлює формування нових механізмів, підходів і практик управління та планування для різних типів територій. Сільські території, які досить часто ототожнюються з периферією соціально-економічного розвитку, є особливо вразливими перед глобальними викликами. Метою публікації є аналіз впливу процесів глобалізації та регіоналізації на розвиток сільської місцевості, наслідків та викликів, з якими доводиться стикатись на регіональному та локальному рівні в різних країнах світу, механізмів їх оцінювання та подолання. Врахований у стратегічному та територіальному плануванні України такий досвід сприятиме формуванню оптимального сценарію міжнародної інтеграції її сільських територій. У статті розглянуто основні поняття, проблеми, характерні для сучасної сільської місцевості, основними ознаками якої єнизька (порівняно з містом) щільність населення, спосіб ведення господарства, особливий тип забудови, особливий тип культурного ландшафту з високою часткою природних або малозмінених природних територій. Виділено напрями або типи змін, безпосередньо пов’язаних з впливом процесів глобалізації. Йдеться про такі напрямки, як включення сільських територій в глобальний відтворювальний цикл, їх «маргіналізація», а також «релокалізація». Розглянуто переваги, які може отримати та чи інша територія при глобально і локально орієнтованому позиціонуванні. Останнє є привабливою альтернативою розвитку сільської місцевості відповідно до принципівсталого розвитку. Проаналізовано діяльність транснаціональних корпорацій на світових аграрних ринках, їх роль і значення для економіки розвинених країн і країн, що розвиваються. Особливу увагу приділено аграрній політиці ЄС, а також напрямкам європейського просторового розвитку, безпосередньо пов’язаним з сільською місцевістю, підходам до типізації сільських територій в умовах глобалізації. Сформульовано положення, які слід враховувати при розробці стратегій управління й планування для сільської місцевості.

Ключові слова: 
сільська місцевість, глобалізація, релокалізація, маргіналізація, транснаціональні компанії
Сторінки: 
41-49
Література: 
 1. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» № 1807-IV від 17.06.2004. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15
  The Law of Ukraine «On Agricultural Advisory Activities» number 1807-IV of 17.06.2004. http://zakon4.Rada.gov.ua/Laws/Show/1807-15. (In Ukrainian).
 2. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика. - Одесса: Астропринт, 2015. - 344 с.
  Pavlov A.I. (2015). Identification and classification of rural areas: the theory, methodology and practice. Odessa: Astroprint. (In Russian).
 3. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник / под ред. А.П. Горкина. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – С. 225.
  Socio-economic geography: concepts and definitions. Dictionary-reference. Ed. A.P. Gorkyn (2013). Smolensk: Oykumena, 225. (in Russian).
 4. Biosphere Reserves. The German Federal Nature Conservation Agency (BfN). http://www.bfn.de/0308_bios+M52087573ab0.html
 5. Biosphere Reserves and Tourism. Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety. http://www.bmub.bund.de/en/topics/nature-species-protection/tourismus-sport/nachhaltiger-tourismus/b...
 6. Community strategic guidelines for rural development (programming period 2007 to 2013). Council of Europe (2006/144/EC). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=D70rJQrNhsJxvwqnFjd1wt0LZJ2htL9np1sjgVd...
 7. Das UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald. Land Bradenburg. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.327425.de
 8. European Charter for Rural Areas. Council of Europe. March 1996. Doc. 7507. http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=7441&Language=EN
 9. Funding opportunities under the Common Agricultural Policy. European Commission. Agriculture and Rural Development. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities/index_en.htm
 10. Lambin E. F., Meyfroidt P. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Sustainability science. March 1, 2011. Vol. 108, 9. http://www.pnas.org/content/108/9/3465.full.pdf+html
 11. OECD Regional Typology. Directorate for Public Governance and Territorial Development. June 2011. http://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf
 12. Plank C.(2013). Land Grabs in the Black Earth: Ukrainian Oligarchs and International Investors. Land concentration, land grabbing and people’s struggles in Europe. Transnational Institute (TNI) for European Coordination.
 13. Spatial development glossary. European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT) Territory and landscape. 2. 2007. 21. http://book.coe.int
 14. Vihinen H., Tapio-Biström M.-L., Voutilainen O. Rural marginalisation and multifunctional land use in Finland. Agrefood Research Working papers. V.103. 79. http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts103.pdf
 15. World Investment Report. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. United Nations Conference on Trade and Development. New York and Geneva, 2009. http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=743