П.В. Глібчук. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕТАПІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.050
Ukr. geogr. z. 2015, N3:50-55
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

П.В. Глібчук - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Обґрунтовано значення картографічного методу при встановленні етапів формування міських поселень України. Здійснено аналіз відповідних картографічних творів, розроблено методику використання їх для вивчення трансформації поселенської мережі України. Основні етапи згідно з цією методикою – вибір об’єкта та його особливостей, які мають бути досліджені, встановлення часових рамок, у межах яких здійснюватиметься дослідження вибраного об’єкта, відбір різноманітних картографічних творів, де представлений об’єкт дослідження, аналіз картографічних творів, виявлення особливостей розвитку вибраного об’єкта дослідження і, за потреби, – побудова картографічної моделі. Поряд із важливістю різночасових загальногеографічних карт, підкреслено роль тематичних карт у цьому процесі, а також електронних картографічних ресурсів.

Ключові слова: 
місто, мережа міських поселень, картографічний твір, атлас, загальногеографічні карти
Сторінки: 
50-55
Література: 
 1. Атлас вчителя / Ж. Бонк, І. Дрогушевська, І. Європіна та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2010. – 328 с.
 2. Боплан Г. Опис України / Пер. з фр., примітки та передмова В. Косика. – Львів: НВП»Мета», 1998. – 180 с.: іл.
 3. Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах: cередина XVII – друга половина XVIII ст. – К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 224 с.
 4. Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах: кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2006. – 208 с.
 5. Веклич Л.М. Комплексний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.
 6. Галецький Л. Геологія і корисні копалини України. Атлас. – К.: ДП «Такі справи», 2001. – 168 с.
 7. Географія Клавдія Птолемея: acumen.lib.ua.edu/#!/u0002_0000003_0000002?page=1
 8. Грицеляк В., Дикий І., Ровенчак І. Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: Карти і атласи, 2013. – 128 с.
 9. Ісаєв Д. Атлас історії України. – К.: ДНВП Картографія, 2012. – 146 с.
 10. Кубійович В.М. Атляс України й сумежних країв. – Львів, 1937. – 113 с.
 11. Лоза Ю. Історичний атлас України. Найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава). – Київ: Мапа, 2010. – 300 с.
 12. Національний атлас України / наук. ред. Л.Г. Руденко. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.
 13. Паславський Т. Б. Сучасні поняття періодизації в історичній картографії середніх віків та картознавстві України // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – 2002. – № 7. – С. 120–130.
 14. Руденко Л. Г. Проблеми картографування населення в УРСР// Другий з’їзд Географічного товариства УРСР, Львів, 1-5 червня 1970 р. Тези доп. – К.: Наук. думка, 1970.
 15. Сосса Р. І. Історія картографування території України. – К.: «Либідь», 2007. – 334 с.
 16. Старинные топографические карты и атласы Российской Империи : kartolog.ru