В.І. Остроух, І.С. Руденко. ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КАРТОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.055
Ukr. geogr. z. 2015, N3:55-59
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.І. Остроух - Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», Київ;
І.С. Руденко - Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», Київ.

Резюме: 

Розглянуто електронні навчальні картографічні видання як приклад реалізації інноваційних технологій вивчення географії в школі. Висвітлено окремі аспекти методики їх створення. Обґрунтовано основні положення та особливості підготовки до видання, описано проблемні питання при створенні електронних навчальних картографічних посібників. Розкрито особливості редакційної підготовки навчальних електронних картографічних видань, зокрема стосовно врахування вікових особливостей учнів та розроблення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу при створенні електронних навчальних видань. Визначено основні чинники, які гальмують впровадження електронних навчальних посібників у навчальний процес, а також перспективи інтеграції інноваційних технологій в різні моделі представлення знань.

Ключові слова: 
навчальні електронні видання, інтерактивні карти, навчальні посібники, редакційна підготовка, інтерфейс користувача
Сторінки: 
55-59
Література: 
  1. Дрогушевська І.Л. Розробка та впровадження комп’ютерно-орієнтованих мультимедійних навчальних засобів з географії у загальноосвітніх навчальних закладах // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць. / Відп. за вип. А.А. Москалюк. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – Вип. 2. – С. 79-82.
  2. Електронні навчальні посібники: http://ukrmap.com.ua/catalog/navchalna-produktsija/elektronni-navchalni-posibniki
  3. Жемеров О.О. Комп’ютерні технології у шкільній географії // Проблеми безперервної географічної освіти: зб. наук. праць. – К.: ІПТ, 2007. – Вип. 7. – С. 76-80.
  4. Колмичков М. Використання електронних атласів на уроках географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. − 2006. − №10−11. − С. 3–7.
  5. Корнєєв В.П. Комп’ютерне навчання у шкільній географії // Проблеми безперервної географічної освіти: зб. наук. праць. – К.: ІПТ, 2007. – Вип. 7. – С. 97-103.
  6. Остроух В.І. Комп’ютерні уроки з географії – новий комплекс методичних проблем // Картографія та вища школа: зб. наук. праць. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2004. – Вип.9. – С. 56-59.
  7. Остроух В.І., Європіна І.О. Новітні електронні навчальні посібники як продовження процесу передачі систематизованих знань, створення нових методів та технологій навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 70-73.
  8. Остроух В.І. Нові навчальні електронні посібники з курсу „Фізична географія України” як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі // Вісник геодезії та картографії – 2013. – № 1. – С. 33-36.