Український географічний журнал 2015 (4)

Рік: 
2015
Номер: 
4
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2015.04
1 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ 03-09 pdf
2 О.О. Волковая, О.С. Третьяков, І.Г. Черваньов. МОДЕЛЮВАННЯ ВІТРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЛІСОСТЕПУ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 10-16 pdf
3 Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. ПОТЕНЦІАЛ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 16-23 pdf
4 І.В. Гукалова. ПРОСТОРОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В РУСЛІ НОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ 24-30 pdf
5 С.М. Шевчук. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ІЗ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ (1936 – 2012 рр.) 31-39 pdf
6 Л.Г. Руденко, К.А. Поливач. ПРИРОДНА СПАДЩИНА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ 40-49 pdf
7 В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АТЛАСІВ У КОНТЕКСТІ “ВЕЛИКИХ ДАНИХ” 49-57 pdf
8 К.Б. Уткіна, В.А. Пересадько, А.Н. Некос, Н.В. Попович. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В РАМКАХ РОЗРОБ-ЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2020 РОКУ 58-63 pdf