К.Б. Уткіна, В.А. Пересадько, А.Н. Некос, Н.В. Попович. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В РАМКАХ РОЗРОБ-ЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2020 РОКУ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.058
Ukr. geogr. z. 2015, N4:58-63
Автори: 

К.Б. Уткіна - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
В.А. Пересадько - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
А.Н. Некос - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
Н.В. Попович - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Резюме: 

Мета публікації - у рамках розроблення Стратегії розвитку Харківської області до 2020 р. розкрити сучасний стан області за наявністю відходів I-ІV класів небезпеки, заходи з їх утилізації й знешкодження. Проаналізовано зміст нормативних і статистичних документів стосовно поводження з відходами в області за останні 5 років, укладено три тематичні карти: «Утворення та накопичення відходів І-ІІІ класів небезпеки», «Щільність накопичення відходів ІV класу небезпеки та кількість полігонів (звалищ) твердих побутових відходів», «Поводження з відходами». Висвітлено основні заходи, що проводяться в області відносно роботи з ТПВ та окреслено першочергові завдання щодо моніторингу виконання програми розвитку області до 2020 р. Новизна дослідження - обґрунтування необхідності комплексного підходу до питань поводження з відходами на різних рівнях (місто, район, область) на основі картографічного та аналітичного моніторингу.

Ключові слова: 
тверді побутові відходи, класи небезпеки побутових відходів, стратегія розвитку Харківської області, карти твердих відходів, моніторинг
Сторінки: 
58-63
Література: 

1. Zhakupaieva S.T., Abilkhadirova R.I., Serikbaiev N.S. (2013). Rise in environmental safety of solid waste landfills in the Republic of Kazakhstan. Young scientist, 6, 257 - 260. [in Russian].
 [Жакупаева С.Т., Абилхадирова Р.И., Серикбаев Н.С. Повышение уровня экологической безопасности полигонов твердых бытовых отходов в Республике Казахстан // Молодой ученый. – 2013. – № 6. – С. 257-260.]
2. Law of Ukraine On Waste. (1998). Bulletin of the Supreme Council of Ukraine, 36-37. [in Ukrainian].
 [Закон України «Про відходи» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37.]
3. Kirasnov S.A., Mustafin G.B. (2014). World and Russian experience in solid household waste management. Bulletin of Omsk University. Economics Series. Vol. 2, 114-120. [in Russian].
 [Кираснов С.А., Мустафин Г.В. Мировой и Российский опыт утилизации твердых бытовых отходов // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2014. – Вып. 2. – С. 114-120.]
4. Matveiev Yu.B., Puhnyuk A.Yu. (2013). Household waste landfills: situation and prospects. Household solid waste, 6, 37-42. [in Russian].
 [Матвеев Ю.Б., Пухнюк А.Ю. Полигоны бытовых отходов: ситуация и перспективы // Твердые бытовые отходы. – 2013. – № 6. – С. 37-42.]
5. Nemirovskyi I.A. (2011). Recycling of SHW: problems and advantages. Part 1. Energy Saving. Energy industry. Energy audit, 6 (88), 46-53. [in Russian].
 [Немировский И.А. Переработка ТБО: проблемы и достоинства. Часть 1. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2011. – № 6 (88) – С. 46-53.]
6. Mikhailenko V.P., Alekseievets I.L., Denafas G., Shmarin S.L., Luchko I.A. (2012). Features of the solid household waste formation in Ukraine. http://waste.ua/eco/2012/municipal-waste/ukraine. [in Russian].
 [Особенности образования твердых бытовых отходов в Украине / В.П. Михайленко, И.Л. Алексеевец, Г. Денафас, С.Л. Шма-рин, И.А. Лучко. http://waste.ua/eco/2012/municipal-waste/ukraine/]
7. Costi P., Minciardi R., Robba R., Rovatti M., Sacile R. (2004) An environmentally sustainable decision model for urban solid waste management Landfill Process Modelling. Vol. 24. 3, 277-295.
8. Morrissey A.J., Browne J. (2004). Waste management models and their application to sustainable waste management. Waste management. Vol. 24, 3, 297-308.
9. Pires A., Martinho G., Chang N.-B. (2011). Solid waste management in European countries: A review of systems analysis techniques. Journal of Environmental Management. Vol. 92, 24, 1033-1050.