Український географічний журнал 2016 (1)

Рік: 
2016
Номер: 
1
https://doi.org/10.15407/ugz2016.01
1 С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЯ, ГЕНЕЗА І СУЧАСНИЙ СТАН 09-13 pdf
2 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВАЛОВІ ЗБОРИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ 14-22 pdf
3 В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ, ГЕОДИНАМІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ 23-28 pdf
4 Кай Бьоме, Крістіан Люер. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МАЙБУТНЄ ЄВРОПИ: МІЖ МРІЯМИ ТА СТРАХІТТЯМИ 29-40 pdf
5 Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 41-46 pdf
6 О.Л. Дронова, Я.С. Лис. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ АГЛОМЕРАЦІЯМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 47-52 pdf
7 К.А. Поливач. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ АТЛАС ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ 53-60 pdf
8 Кочіш Кароль, Немеркені Жомбор, Коваль Катерина. ПЕРЕДУМОВИ, НАУКОВА БАЗА ТА ОСНОВНІ РЕДАКЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ НОВОГО ВИДАННЯ «НАЦІОНАЛЬНОГО AТЛАСУ УГОРЩИНИ» 61-63 pdf
9 О.Г. Топчієв. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 64-69 pdf