С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПАМ’ЯТІ НАРОДІВ СВІТУ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.026
Ukr. geogr. z. 2016, N2:26-31
Автори: 
С.П. Позняк - Львівський національний університет імені Івана Франка.
Резюме: 
Мета цієї публікації – проаналізувати роль і значення чорнозему в історії науки про ґрунти, зокрема її нового напряму – генетичного ґрунтознавства. Важливим у справі бережливого ставлення й збереження природних об’єктів, у тому числі ґрунтів, є пам’ятки. Пам’ятки ґрунтам збереглися у писемностях стародавнього часу – єгипетських папірусах і стелах, літописах, картах тощо. Виходячи із значення чорнозему в природі й житті суспільства, в різних країнах світу йому споруджують пам’ятники, присвячують наукові праці, художні твори, вірші, оголошують Роки Чорнозему, обґрунтовано вважаючи його еталоном досконалості в світі ґрунтів.
Ключові слова: 
ґрунт, чорнозем, пам’ятки природи
Сторінки: 
26-31
Література: 

1. Dobrovolsky, G. V. (2010). The history of standard Russian Chernozem at the world exhibition of 1900. Pedology, 9, 1135-1136. [In Russian].
 
[Добровольский Г.В. К истории эталона русского чернозема на Всемирной выставке 1900 года // Почвоведение. – 2010. – №9. – С. 1135–1136.]
 
2. Kanivets V. I. (2004). Again about the origins of the Kharkiv school of soil scientists. Bulletin of KhNAU, 1. 9-13.[In Ukrainian]
 
[Канівець В.І. Ще раз про витоки Харківської школи ґрунтознавців // Вісних ХНАУ. – 2004. – № 1. – С. 9–13.]
 
3. Krupenikov I.A. (1981). History of soil science (from the time of its inception to the present day). Moscow: Nauka. [In Russian].
 
[Крупеников И.А. История почвоведения (от времени его зарождения до наших дней). – М. : Наука, 1981. – 328 с.].
 
4. Pozniak S.P. (2009). From the history of the study of chernozems in Ukraine. Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 450. Geography, 40-43. [In Ukrainian].
 
[Позняк С.П. З історії вивчення чорноземів в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 450. Географія. – С. 40–43.]