Кудруа де Лилль Лидия, Альбер Александр. ПУТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТРОПОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИОНА)

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.032
Ukr. geogr. z. 2016, N2:32-38
Автори: 
Кудруа де Лилль Лидия - Университет Люмьер Лион-2, Франция;
Альбер Александр - Университет Люмьер Лион-2, Франция.
Резюме: 
Мета публікації - розкрити основні напрями інтернаціоналізації європейської метрополії (на прикладі Ліона). Для цього проаналізовано чинники розвитку цього міста на рівнях від власне міської агломерації до його положення в ЄС. Дано роз’яснення щодо коректності вживання термінів: «комуна Ліон», «Великий Ліон», «агломерація Ліона», «метрополія Ліон», «урбанізований ареал Ліона», «широка урбанізована зона Ліона». Показано, що зміна в економіко-географічному і політико-географічному положенні цього міста прямо впливає на його економічний і демографічний розвиток. При цьому важливе значення має розвиток під впливом інтернаціоналізації таких функцій у самому місті: виробничих, науково-дослідницьких, туристичних, культурних. Їх розвиток значною мірою визначений у стратегії інтернаціоналізації Великого Ліона, що стало запорукою успішної його адаптації до євроінтеграційних процесів. Для цього було створено нові інструменти міської політики, які дозволили розкрити існуючий потенціал розвитку названих вище функцій. Новизна дослідження - обґрунтування необхідності застосування міською владою різних інструментів соціально-економічного розвитку, зважаючи на існуюче економіко- і політико-географічне положення міста, на рівнях географічного аналізу від агломерації до пан’європейського масштабу.
Ключові слова: 
інтернаціоналізація,  метрополія, Ліон, Франція
Сторінки: 
32-38
Література: 

1. Bonneville M. (1997). Lyon. Métropole régionale ou euro-cité? Paris: Anthropos (Collection Villes).
 
2. Boyer J.-Cl., Carroué L., Gras J., Le Fur A., Montagné-Vilette S. (2009). La France. Les 26 régions. Paris: Armand Colin (Collec-tion U).
 
3. Deleuil J.-M. (1994). Lyon la nuit. Lieux, pratiques et images. Lyon: Presses Universitaires de Lyon (Collection Transversales).
 
4. Lyon ville internationale. La métropole lyonnaise à l'assaut de la scène internationale, 1914-2013 (2013). dir. de R.Payre. Lyon: Libel.
 
5. Lyon. La production de la ville (2009). dir. de P.Boino. Paris: Parenthèses (Collection La ville en train de se faire).
 
6. Polère C. (2014). De la COURLY au Grand Lyon. Lyon: Editions Lieux Dits.