М.М. Вишня. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.057
Ukr. geogr. z. 2016, N2:57-63
Автори: 
М.М. Вишня - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Розглянуто потенційні небезпеки техногенного характеру на території Київщини. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій для території області серед техногенних загроз найбільшу становлять радіаційна, гідродинамічна та хімічна небезпека. Розглянуто представлення техногенної небезпеки на трьох рівнях: державному, регіональному та локальному. За допомогою картографічного методу проведено регіональний аналіз розміщення техногенних об’єктів Київської області, які представляють потенційну загрозу життю людей.
Ключові слова: 
техногенні небезпеки, радіаційна, гідродинамічна, хімічна небезпека, Київська область
Сторінки: 
57-63
Література: 

1. Danylyshyn B.M. (2001). Natural and man-made disasters: the problem of economic analysis and management. Kyiv: NICHLAVA. [In Ukrainian].  [Данилишин Б. М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління. – К.: НІЧЛАВА, 2001. – 260 с.]
 
2. State emergency classifier (DK 019-2001) (2002). Kyiv, Ukraine State Standard. [In Ukrainian].  [Державний класифікатор надзвичайних ситуацій (ДК 019-2001). – К.: Держстандарт України, 2002. – 20 с.]
 
3. Regional report on the state of the environment in Kyiv region. (2015). [In Ukrainian].  [Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Київській області. – 2015. – 166 с.]
 
4. Rudenko L.H., Bochkovska A.I., Zapadniuk S.O., Polyvach K.A. (2015). Regional analysis of potential hazards and risks to human life in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 2, 50 - 58. [In Ukrainian].
http://dx.doi.org/10.15407/ugz2015.02.050
[Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, С.О. Западнюк, К.А. Поливач // Укр. геогр. журн. – 2015. - №2. – С. 50 – 58. ]
 
6. Statistical Yearbook of Kyiv region (2013). Kyiv. [In Ukrainian].  [Статистичний щорічник Київської області. – К., 2013. – 470 с.]