Український географічний журнал 2016 (3)

Рік: 
2016
Номер: 
3
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2016.03
1 Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 18-26 pdf
2 Л.О. Горбачова, Б.Ф. Христюк. ГІДРОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЕНДРЮСА 27-33 pdf
3 Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан. БІОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ТУРИЗМУ В ТАЙ НГУЄН (ЦЕНТРАЛЬНЕ ПЛАТО), В’ЄТНАМ 33-38 pdf
4 А.А. Мозговий. КОНФЛІКТИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 39-43 pdf
5 О.А. Федій. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44-49 pdf
6 К.Є. Бесєдіна. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ: СТАН І РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ (2003-2013 рр.) 49-55 pdf
7 О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 56-60 pdf
8 Т.В. Дудун. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 61-67 pdf
9 О.М. Лейберюк. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КОМПЛЕКСНИХ АТЛАСАХ 68-71 pdf