Л.О. Горбачова, Б.Ф. Христюк. ГІДРОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ФОРМУВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ НА ОСНОВІ КРИВИХ ЕНДРЮСА

https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.027
Ukr. geogr. z. 2016, N3:27-33
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.О. Горбачова  - Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України, Київ;
Б.Ф. Христюк - Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – розроблення методологічних засад застосування кривих Ендрюса для гідрологічного районування території України.Гідрологічне районування має важливе наукове та практичне значення. Традиційними методами такого районування є регресійний та кластерний аналізи, метод головних компонент, проте вони мають високу ступінь суб’єктивності. У статті запропоновано методичні засади застосування кривих Ендрюса для гідрологічного районування території України. Отримано 13 однорідних гідрологічних районів за умовами формування річного стоку води, з яких 4 райони було поділено на підрайони. Виконано їхнє просторове представлення за допомогою ГІС МарInfo.

Ключові слова: 
річний стік води, гідрологічне районування, криві Ендрюса, ГІС
Сторінки: 
27-33
Література: 

1. Andrews D.F. (1972). Plots of High-Dimensional Data. International Biometric Society, Vol. 28(1), 125-136.
http://dx.doi.org/10.2307/2528964
 
2. Enviromental Hydrology. Edited by Vijay P. Singh (1995). Springer Science.
 
3. Gorbachova L.O. (2010). The space generalization of the normal annual runoff. Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 18, 107-112. [In Ukrainian]. [Горбачова Л.О. Просторове узагальнення норм річного стоку // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2010. – № 18. – С.107-112.]
 
4. Gorbachova L.O. (2015). Modern the intra-annual streamflow distribution of Ukraine Rivers. Ukrainian Geographical Journal, 3, 16-23. [In Ukrainian]. [Горбачова Л.О. Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України // Укр. геогр. журн. – 2015. – № 3. – С.16-23.]
http://dx.doi.org/10.15407/ugz2015.03.016
 
5. Gorbachova L.O. (2015). Place and role of hydro-genetic analysis among modern research methods runoff. Proceedings of Ukrainian Hydrometeorological Institute. vol. 268. [In Ukrainian]. [Горбачова Л.О. Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів дослідження водного стоку річок // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2015. – Вип. 268.]
 
6. Grebin V.V. (2010). Modern streamflow regime of rivers of Ukraine (landscape-hydrology analysis). Kyiv: Nika-Centre. [In Ukrainian]. [Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К. : Ніка-Центр, 2010. – 316 с.]
 
7. Hermanovsky Martin & l Pech Pave (2013). Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part I: Theory. Soil & Water Research, 8(3), 133–140.
 
8. Laaha G., Bloschl G. (2006). A comparison of low flow regionalisation methods – catchment grouping. Journal of Hydrology. Vol. 323, 193–214.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.09.001
 
9. Melnyk S., Loboda N. (2010). Division into districts of basin of the top Dnestr on character of fluctuations of the river runoff based on data clustering. Ukrainian hydrometeorology Journal, 6, 180-189. [In Ukrainian]. [Мельник С.В., Лобода Н.С. Районирование бассейна Верхнего Днестра по характеру колебаний годового стока на основе кластерного анализа // Укр. гідрометеорол. журн. – 2010. – № 6. – С. 180-189.]
 
10. Nathan R.J. (1990). Identification of homogeneous regions for the purpose of regionalization. Hydrology. Vol. 121, 217-238.
http://dx.doi.org/10.1016/0022-1694(90)90233-N
 
11. Onufrienko L.H. (1966). A norm and variability of annual runoff of rivers in Ukraine and Moldova. Proceedings of Ukrainian Hydrometeorological Institute. Vol. 64, 3-93. [In Russian]. [Онуфриенко Л.Г. Норма и изменчивость годового стока рек Украины и Молдавии // Труды УкрНИГМИ. – 1966. – Вып.64. – С. 3-93.]
 
12. Ratto Gustavo, Videla Fabián, Reyna Almandos Jorge (2014). Analysis of the Homogeneity of Wind Roses' Groups Employing Andrews' Curves. Atmospheric and Climate Sciences, 4, 447-456.
http://dx.doi.org/10.4236/acs.2014.43043
 
13. Voscresenky К.P. (1962). A norm and variability of an annual runoff of rivers of Soviet Union. Leningrad: Hydrometeoizdat. [In Russian]. [Воскресенский К.П. Норма и изменчивость годового стока рек Советского Союза. – Л.: Гидрометеоиздат, 1962. – 545 с.]