А.А. Мозговий. КОНФЛІКТИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.039
Ukr. geogr. z. 2016, N3:39-43
Автори: 

А.А. Мозговий - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – висвітлення географічних аспектів конфліктності розвитку міста як складної відкритої суспільно-територіальної систем. Характеризуючи конфліктну взаємодію в міському просторі, також було розмежовано такі поняття як «конфліктна ситуація», «конфліктність» і «конфліктогенність». Узагальнено основні підходи до систематизації міських конфліктів. Визначено, що конфлікти є не тільки наслідком динамічного міського розвитку, але і його умовою. Запропоновано і апробовано на прикладі великих міст України застосування контент- та івент-аналізу в географічних дослідженнях конфліктності міського простору. Виявлено, що не існує прямої кореляції між чисельністю населення міста й інтенсивністю конфліктної взаємодії в ньому. Однак частота виникнення конфліктних ситуацій в містах-мільйонерах значно вища, ніж в інших підгрупах великих міст. При цьому при зонуванні конфліктності території великих міст було виявлено такі територіальні закономірності: висока конфліктність властива центральним та приміським зонам великих міст, в той час як середні й периферійні зони не вирізняються високою частотою виникнення конфліктних ситуацій і реальних конфліктів.

Ключові слова: 
місто, міський розвиток, конфліктна ситуація, конфліктність, конфліктогенність, міські конфлікти
Сторінки: 
39-43
Література: 

1. Worldwide Encyclopedia. Philosophy (2001). Moscow: AST. [In Russian].
 
[Всемирная энциклопедия. Философия. – М .: АСТ, 2001. – 1312 с.]
 
2. Encyclopedic Dictionary of Philosophy. Ed. Shynkaruk V.I. (2002). H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Abrys. [In Ukrainian].
 
[Філософський енциклопедичний словник / Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НAH України. Під ред. В.І. Шинкарука. – К.: Абрис, 2002. – 750 с.]
 
3. Mozgovyi A.A. (2014). Conflictogeniс nature of urban space: research methodology. Ukrainian geographical jounal, 3, 43–51. [In Ukrainian].
http://dx.doi.org/10.15407/ugz2014.03.043
 
[Мозговий А.А. Конфліктогенність міського простору: методологія дослідження // Укр. геогр. журн. – 2014. – № 3. – с. 43–51.]
 
4. The population of Ukraine for January 1, 2015 (2015). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv: Consultant. [In Ukrainian].
 
[Чисельність наявного населення України на 1 січня 2015 року / Відп. за випуск Тимошенко Г.М. Державна служба статистики України. – К.: ТОВ Видавництво «Консультант», 2015. – 111 с.]
 
5. Enrico Gualini, João Morais Mourato, Marco Allegra (eds.) (2015). Conflict in the City. Contested Urban Spaces and Local Democracy. Berlin: JOVIS.
 
6. Hoolachan A., Tewdwr-Jones M. (2015). Localism, scale and place in claims for sustainable urbanism: Moving beyond the idealist and materialist. London: Routledge.
 
7. Locating Urban Conflicts. Ethnicity, Nationalism and the Everyday. Edited by Wendy Pullan and Britt Baillie. (2013). University of Cambridge. London: PALGRAVE MACMILLAN.