Я.Б. Олійник, П.О. Остапенко. ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037
Ukr. geogr. z. 2016, N4:37-43
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Я.Б. Олійник - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
П.О. Остапенко - Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – розгляд низки об’єктивних проблем реформування територіальної організації влади в Україні. З позицій суспільної географії визначено критерії оцінювання спроможності новоутворених одиниць адміністративно-територіального устрою (далі АТУ) – об’єднаних територіальних громад. Розкрито напрями удосконалення реформи АТУ України та державного контролю за ефективним впровадженням реформи з децентралізації. Визначено пріоритети розроблення перспективних планів як форми запобігання формуванню неспроможних об’єднаних територіальних громад та практики застосування цих планів як важливого елементу механізму забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних громад.

Ключові слова: 
адміністративно-територіальний устрій, об’єднані територіальні громади, ресурсна спроможність, перспективний план формування територій громад
Сторінки: 
37-43
Література: 

1. Anatoliy Tkachuk (2013). Decentralization of power: from requirements to implementation (workbook). Kyiv : ICC Legal status. [In Ukrainian]. [Анатолій Ткачук. Децентралізація влади: від потреби до реалізації (робочий зошит) – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2013. – 116 с.]
 
2. Anatoliy Tkachuk (2015). Scandinavian way. Experience the reform of administrative and territorial structure and local governments of Denmark and in Sweden. Kyiv: Logos. [In Ukrainian]. [Анатолій Ткачук. Скандинавський шлях. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції. – К.: Логос, 2015. – 124 с.]
 
3. Hanushchak Yu.I. (2013). The territorial organization of power: Directions changes. Under total. edited by prof. V. Kuybida. Lviv: Publishing House Astrolabe. [In Ukrainian]. [Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади: Напрямки змін / за заг. ред. д. держ. упр., проф. Куйбіди В.С. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2013. – 166 с.]
 
4. Decentralization. Local budgets 159 combined 159 amalgamated communities. Financial analyzes. Ed. J.M. Kazyuk (2016). Kyiv: The Ministry of of Regional Development, Building and Housing and Communal Services of Ukraine. [In Ukrainian]. [Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об'єднаних територіальних громад. Фінансово-аналітичні матеріали / За ред. Казюк Я.М. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2016 р.]
 
5. Hanushchak Yu. (2015). The reform of the territorial organization of power; Swiss-ukrayinkyy project Decentralization Support in Ukraine. DESPRO. Kyiv: LTD Sofia-A. [In Ukrainian]. [Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади; Швейцарсько-українький проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія-А», 2015. – 168 с.]