О.М. Лейберюк. ІНТЕРАКТИВНІ ВЕБ-КАРТИ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕБ-РЕСУРСУ CARTO)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.054
Ukr. geogr. z. 2016, N4:54-58
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.М. Лейберюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета цієї публікації полягає в аналізі поняття інтерактивності веб-карт, їх класифікації та методики створення за допомогою веб-сервісу (CARTO). У тексті статті розглянуто місце засобів веб-картографування поряд з іншими. Проаналізовано сучасний розподіл картографічних веб-ресурсів та класифікацію веб-карт. Розкрито поняття інтерактивності та дано визначення інтерактивних веб-карт. Виділено основні етапи створення інтерактивної веб-карти на сервісі CARTO і дано поетапний опис створення інтерактивної веб-карти чисельності населення Чернівецької області на основі переписів 1959-2001 рр. Новизна роботи полягає у визначенні поняття «інтерактивна веб-карта», опису методики створення веб-карт, виявленні позитивних і негативних сторін при їх створенні.

Ключові слова: 
веб-картографування, веб-карта, інтерактивність, Carto
Сторінки: 
54-58
Література: 

1. Berlyant A.M. (2006). Theory geoimages. Moscow: GEOS. [In Russian]. [Берлянт А.М. Теория геоизображения. – Москва: ГЕОС, 2006. – 262 с.]
 
2. Bondarenko E.L., Shevchenko V. O., Ostrouh V. I. (2005). Geoinformation bases of eco-geographical mapping. Kyiv: Fitosotsiotsentr. [In Ukrainian]. [Бондаренко Е. Л., Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.]
 
3. Great Dictionary of Modern Ukrainian. Head. ed. V. T. Busel. (2005). Kyiv : Irpin: PTC Perun. [In Ukrainian]. [Великий тлумачний словник сучасної української мови / Голов. ред. В. Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.]
 
4. Cartographic web platform Carto. https://carto.com/ [In Ukrainian]. [Картографічна веб-платформа Carto. https://carto.com/]
 
5. Kraak M.- J., Ormeling F. (2005). Cartography: visualization of geospatial data. Translation by ed. V. S. Tikunov: Moscow. Scientific World. [In Russian]. [Краак M.-Я., Ормелинг Ф. Картография: визуализация геопространственных данных / перевод под. ред. В.С. Тикунова – Москва: Научный мир, 2005. – 324 с.]
 
6. Lyashenko D. O. (2008). Cartography topography with the basics: A manual for high schools. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Наукова думка, 2008. – 184 с.]
 
7. Rudenko L.H., Kozachenko T.I., Lyashenko D.O., Bochkovska A.I. (2011). Geoinformation mapping in Ukraine: conceptual framework and direction of development. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрямки розвитку / Л.Г. Руденко, Т. І. Козаченко, Д.О. Ляшенко, А. І. Бочковська. – К.: НВП Вид.«Наукова думка», 2011. – 104 с.]
 
8. Steiniger S., Robert W. (2009). GIS Software. A description in 1000 words. https://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/w_other_freegis_documents/articles/gissoftware_steiniger2008.pdf/download
 
9. Steiniger S., Hunter A. The 2012 Free and Open Source GIS Software Map. A Guide to facilitate Research, Development and Adoption. http://www.geo.uzh.ch/~sstein/manuscripts/fosgismap_sstein_v9_web.pdf
 
10. Zeiler M. (2004). Modeling Our World. ESRI Handbook on designing geodatabase: Trans. from English. Kyiv: ESOMM Company Co. [In Russian]. [Зейлер M. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных: Пер. с англ. - К.: ЗАО ЕСОММ Со., 2004].