Антуан Фрережеан, Лідія Кудруа де Лілль, І.Г. Савчук. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ФРАНЦУЗЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.055
Ukr. geogr. z. 2017, N1:55-60
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Антуан Фрережеан - Університет Ліон-2 Люмьєр, Ліон, Франція;
Лідія Кудруа де Лілль - Університет Ліон-2 Люмьєр, Ліон, Франція;
І.Г. Савчук - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – розкрити географічні аспекти поширення прямих французьких інвестицій в Україну. Для цього проаналізовано значення України у розподілі прямих іноземних інвестицій Франції у країни Центральної та Східної Європи. Розкрито роль і значення Франції серед інших провідних країн-інвесторів в українську економіку та вплив геополітики на обсяги залучення прямих іноземних інвестицій у країну. Показано вплив політики європеїзації України на їх надходження. Охарактеризовано структуру розподілу французьких прямих іноземних інвестицій в економіку України, розміщення відповідних підприємств з інвестиціями за населеними пунктами. Окремо проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій Франції у столицю держави – м. Київ, де зосереджена найбільша їх кількість та вартість. Наукова новизна дослідження: вперше проведено комплексний економіко-географічний аналіз сучасних прямих французьких інвестицій в Україну. Укладено карту поширення відповідних сучасних підприємств з інвестиціями за населеними пунктами. Розкрито специфіку економіко-географічного підходу до вивчення просторового поширення прямих іноземних інвестицій у межах країни.

Ключові слова: 
прямі іноземні інвестиції, європеїзація, Франція, Україна
Сторінки: 
55-60
Література: 

1. Bayou C. (1994). Les échanges de la France avec les pays de l'ex-URSS en 1992-1993. In Le Courrier des Pays de l'Est, 387, 33-42. [In French].
 
2. Beyer L. (2002). Please invest in our country. Communist and Post-Communist Studies, 35, 2.
 
3. Brzeziński Z. (1997). Le grand échiquier: L'Amérique et le reste du monde. Paris: Bayard. [In French].
 
4. Dictionnaire de l'économie (2008). Ed. Bezbakh P., Gherardi S. Paris: Larousse. [In French].
 
5. Denysyuk V. (2003). Les Russes en Ukraine. Un révélateur de contraintes. Outre-Terre, 4, 113-118. [In French].
https://doi.org/10.3917/oute.004.0113

6. Holubnychyi V. (1969). Three lections of Ukrainian economy. New-York: Ukrajina i dijaspora, 437-441. [In Ukrainian]. [Голубничий В. Три лекції про економіку України. – Нью-Йорк: Україна і діаспора, 1969. – C. 437-441].
 
7. Levitt B., March J. (1988). Organizational Learning. Annual Review of Sociology, 14, 318-340.
https://doi.org/10.1146/annurev.so.14.080188.001535
 
8. Myronenko M.S. (2002). The basic theory of foreign direct investment in the context of competitiveness of countries in the world. The competitiveness in the world economy: spatial analysis. Ed. M.S. Myronenko. Moscow: Press-Solo, 79-100. [In Russian]. [Мироненко М.С. Основные теории прямого зарубежного инвестирования в контексте конкурентоспособности стран мира // Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный анализ / под. ред. М.С. Мироненко. – М. : Пресс-Соло, 2002. – С. 79-100.]
 
9. Tulmets E. (2006). L'Allemagne, l'élargissement européen et la politique de voisinage. Transcontinentales, 2, 121-149.