А.В. Марущинець. ВПЛИВ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АПК НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я

https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.026
Ukr. geogr. z. 2017, N2:26-31
Автори: 

А.В. Марущинець – Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження – виявити взаємовплив аграрної сфери і переробної ланки агропромислового комплексу Київського Придніпров’я в динаміці. Дано аналіз переробної ланки АПК регіону за 1990 – 2015 рр. Особливу увагу приділено тим галузям переробної промисловості, які найбільше впливають на структуру та спеціалізацію аграрної сфери, – цукровій, льонопереробній, борошномельній, спиртовій, м’ясопереробній та молокопереробній. Новизна дослідження: визначено сучасний стан і територіальну організацію переробної ланки АПК Київського Придніпров’я, показано, що вона може бути не лише чинником розвитку і змін в аграрній сфері, а й їх наслідком.

Ключові слова: 
аграрна сфера, трансформаційні процеси, агропромисловий комплекс
Сторінки: 
26-31
Література: 

1. Balabanov G.V., Kobzev O.M. Semenchenko G.V. (2000). Transformation of agricultural production structure in Ukraine: regional aspect. Kyiv: UAPP PAP. [In Ukrainian]. [Балабанов Г.В., Кобзєв О.М., Семенченко Г.В. Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: реґіональний аспект. – К: UAPP/ПАП, 2000. – 29 с.]
 
2. Baranovskyi M.O. (2009). Scientific principles of social and geographical study of rural depressed areas of Ukraine. Nizhyn: PE Lysenko M.M. [In Ukrainian]. [Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2009. – 396 с.]
 
3. Kozachenko T.I. (1984). Cartographical provision of the agro-industrial complex research. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. – К.: Наук. думка, 1984. – 148 с.]
 
4. Marynych A.M., Horlenko I.A., Rudenko L.G.et all. (1990). Constructive and geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodical research. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / А.М. Маринич, И.А. Горленко, Л.Г. Руденко и др. – К.: Наук. думка, 1990. – 200 с.]
 
5. Nahirna V.P. (2015). Small-towns of rural regions of Ukraine in the context of changes in the economic system of management. Journal of Social and Economic Geography, 19 (2), 30-39. [In Ukrainian]. [Нагірна В.П. Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання // Часопис соціально-економічної географії. – 2015. – Вип. 19(2). – С. 7–12.]
 
6. Nahirna V.P. (1995). Ukraine livestock industrial complex (territorial organization and environmental management). Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України (територіальна організація і природокористування). – К.: Наук. думка, 1995. – 150 с.]
 
7. Palamarchyk M.M., Palamarchyk A.M., Yazynina R.A. (1985). Territorial organization of agro-industrial complexes. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Территориальная организация агропромышленных комплексов / Паламарчук М.М., Паламарчук А.М., Язиніна Р.А. – К: Наук. думка, 1985. – 304 с.]
 
8. Pistun M.D., Gutsal V.O., Provotar N.I. (1997). Geography of the agricultural complex: textbook. Kyiv: Lybid. [In Ukrainian]. [Географія агропромислових комплексів : навч. посібник / Пістун М.Д., Гуцал В.О., Провотар Н.І. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.]
 
9. Sukhyi P.O. (2008). Agroindustrial complex of the West Ukrainian region: monography. Chernivtsi: Ruta. [In Ukrainian]. [Сухий П.О. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону: монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 400 с.].
 
10. Tiutiunnyk. U.G. (2016). The refineries of Ukraine. Industrial heritage and landscapes. Kyiv. [In Ukrainian]. [Тютюнник Ю.Г. Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафти. – К., 2016. – 330 с.]