Марек Дегорський, Ізабела Савіцька. ВПЛИВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)

https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.034
Ukr. geogr. z. 2017, N2:34-39
Автори: 

Марек Дегорський - Інститут географії та просторової організації Польської академії наук, Варшава;
Ізабела Савіцька - Інститут географії та просторової організації Польської академії наук, Варшава.

Резюме: 

Мета статті – показати зв’язок між рухом транспорту і забрудненням ґрунту вздовж 6 транспортних коридорів у Польщі. Для дослідження обрано коридори національних доріг, швидкісних доріг і магістралей, що характеризуються різною інтенсивністю руху. Досліджено зразки вздовж поперечних перетинів, перпендикулярних до дорожної осі, у точках, розташованих від 1 до 100 метрів від краю дороги, з поверхневого шару (горизонт О/А) і на глибині 30 см (горизонт В). Стосовно якості ґрунтів, виявлено, що вміст важких металів в органічних і мінеральних горизонтах в безпосередній близькості від автомагістралей і швидкісних доріг нижчий порівняно з прилеглими дорогами місцевого значення. Особливо високий рівень забруднення ґрунту спостерігався у місцях перетину державного кордону у зв’язку з великими чергами транспортних засобів.

Ключові слова: 
дорожній рух, забруднення, забруднення ґрунту, Польща
Сторінки: 
34-39
Література: 

1. Apeagyei E., Bank M.S., Spengler J.D. (2011). Distribution of heavy metals in road dust along an urban-rural gradient in Massachusetts. Atmospheric Environment, 45, (13), 2310-2323.
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.11.015
 
2. Bataillard P., Chamber P., Picot C. (2003). Short-termtransformations of lead and cadmium compounds in soil after contamination. European Journal of Soil Sciences, 54, 365-376.
https://doi.org/10.1046/j.1365-2389.2003.00527.x
 
3. Clemens S. (2006). Toxic metal accumulation, response to exposure and mechanisms of tolerance in plant. Biochemie, 88, 1707-1719.
https://doi.org/10.1016/j.biochi.2006.07.003
 
4. Coles A., ed.(2004). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer Verlag.
 
5. Degórski M. (2011). Influence of traffic into the environment properties and human. IGU Regional Geographic Conference. United Integration with the World. Conference Proceedings, CD, 20111743H5VYV4, Santiago, Chile, 1-9.
 
6. Degórski M., Zawiska I.(2015). The influence of car traffic on the sanitary state of the soils. Europa XXI, 28, 142-155.
https://doi.org/10.7163/Eu21.2015.28.7
 
7. Filipek-Mazur B., Gondek K., Mazur K. (2007). Heavy metal contents in soils and plants from areas localized along the No. 4 road within the boundaries of the ropczycko-sędziszowski county. Ecological Chemistry and Engineering, 5–6, 445–449.
 
8. Heiri O., Lotter A.F., Lemcke G.(2001). Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results. Journal of Paleolimnology, 25, 101-110.
https://doi.org/10.1023/A:1008119611481
 
9. Jullien A., François D. (2006). Soil indicators used in road environmental impact assessments. Resources, Conservation & Recycling, 48, (2), 101-124.
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2005.12.006
 
10. Legret M., Pagotto C. (2006). Heavy metal deposition and soil pollution along two major rural highways. Environmental Technology, 27, 247–254.
https://doi.org/10.1080/09593332708618641