М.Д. Пістун. К.Г. ВОБЛИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФ, ОДИН ІЗ ПЕРШИХ АКАДЕМІКІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.003
Ukr. geogr. z. 2017, N3:03-09
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
М.Д. Пістун
Резюме: 
Проаналізовано основні напрями значного наукового доробку академіка К.Г. Воблого з позицій сьогодення. Огляд здійснено за такими напрямами: теоретико-методологічні напрацювання; аналітичні (галузеві та частково міжгалузеві) дослідження; комплексні дослідження продуктивних сил України. Із близько 460 публікацій вченого понад 200 присвячено економіко-географічним питанням. Його наукові напрацювання стали міцним фундаментом для формування національної економіко-географічної школи. К.Г. Воблий був активним організатором науки, створив сектор економічної географії в Інституті економіки, був директором цього Інституту, віце-президентом і членом Президії АН України, членом Держплану УРСР. Понад 30 років він був професором вищої школи, організував кафедру економічної географії у Київському університеті. Багатогранна творчість академіка К.Г. Воблого сприяла становленню та розвитку української географії.
Ключові слова: 
К.Г. Воблий, економічна географія, економіко-географічна наукова школа
Сторінки: 
03-09
Література: 
[Праці К.Г. Воблого, на які є посилання в тексті:]
 
1. Voblyi K.H. (1904). Atlantic emigration, it's reasons and consequences. Warsaw. [In Russian]. [Заатлантическая эмиграция, ее причины и следствия. Опыт (статистико-экономического исследования). Варшава, 1904. ІІІ. 195 с.]
 
2. Voblyi K.H. (1906). Development of plant industry in 10 provinces of Poland since 1876 until 1906. Works of Warsaw statistic committee. 29, 59-103. [In Russian]. [Развитие фабрично-заводской промышленности в 10 губерниях Царства Польского с 1876 по 1906 г. // Труды Варшавского стат. комитета, 1906. Вып. 29. С. 59-103.]
 
3. Voblyi K.H. (1909). About history of Polish plant industry in 1764-1883. Kyiv. [In Russian]. [Очерки по истории польской фабричной промышленности. Т. 1 (1764-1830 г.). Киев, 1909 [2], VIII, 405 с.]
 
4. Voblyi K.H. (1914). Industrial power of Halitsiya. Kyiv. [In Russian]. [Производительные силы Галиции. Киев, 1914. 29 с.]
 
5. Voblyi K.H. (1919). Economic geography of Ukraine: textbook for pupils of secondary schools and other interested in studying of economic life of Ukraine. Kyiv. [In Russian]. [Экономическая география Украины: Учебник для учащихся в средней школе и для всех интересующихся изучением экономической жизни на Украине. Киев, 1919. 173 с.]
 
6. Voblyi K.H. (1922). Economic geography of Ukraine: textbook for pupils of secondary schools and self-education. Kyiv. [In Ukrainian]. [Економічна географія України. Підручник для шкіл та самоосвіти. Київ, 1922. 166 с., 26 вкл. л., карт.]
 
7. Voblyi K.H. (1925). Economic geography of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Економічна географія України. Вид. 2-е. Київ, 1925. 259 с.]
 
8. Voblyi K.H. (1927). Economic geography of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Економічна географія України. Вид. 3-е, перероблене. Київ, 1927. 239 с., 31 мал., 1 вкл.-арк.]
 
9. Voblyi K.H. (1928). Essay of Russian-Ukrainian history of sugar beet industry. Kyiv. [In Ukrainian]. [Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості. Київ, 1928. Т. 1. Вип. 1 248 с.; Т. 1. Вип. 2. 254 с.]
 
10. Voblyi K.H. (1930). Economic geography of USSR. Textbook for pupils of secondary schools. Kyiv. [In Ukrainian]. [Економічна географія УРСР. Підручник для трудшкіл. Київ, 1930. 228 с., карта.]
 
11. Voblyi K.H. (1930). Essay of Russian-Ukrainian history of sugar beet industry. Kyiv. [In Ukrainian]. [Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості. Київ, 1930. Т. 2 (1861/60 – 1894/95). 400 с., 2 к.]
 
12. Voblyi K.H. (1931). Essay of Russian-Ukrainian history of sugar beet industry. Kyiv. [In Ukrainian]. [Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості. К., 1931. Т. 3. 252 с.]
 
13. Voblyi K.H. (1944). Kyiv is a heart of Ukraine. Kyiv-Lviv. [In Ukrainian]. [Київ – серце України. Київ-Львів. 1944. 32 с.]
 
14. Voblyi K.H. (1945). Economic geography of Soviet Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Економічна географія Радянської України. Ч. 1. (Фізико-географічний огляд) Київ, 1945. 119 с.]
 
15. Voblyi K.H. (1946). Reconstruction of sugar beet industry of USSR and further ways of it's development. Kyiv. [In Ukrainian]. [Відбудова цукрової промисловості УРСР і шляхи її дальшого розвитку. Київ, 1946. 56 с.]
 
16. Voblyi K.H. (1947). Work organization of scientists (methodology and technique). Kyiv. [In Ukrainian]. [Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). Київ, 1947. 152 с.]
 
17. Voblyi K.H. (1949). Essay of economic geography of USSR. Kyiv. [In Ukrainian]. [Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. Київ, 1949. Т. 1. Ч. 1, 2.]
 
18. Voblyi K.H. (1952). Essay of economic geography of USSR. Kyiv. [In Ukrainian]. [Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. Київ, 1952. Т. 2.]
 
[Публікації про К.Г. Воблого:]
 
19. Slavin L.M. (1945). Five years of activity of social sciences bureau department of AS USSR (1939-1944). News of AS USSR. 3, 24-35. [In Ukrainian]. [Славін Л.М. П'ять років роботи бюро відділу суспільних наук АН УРСР (1939-1944 рр.) // Вісті АН УРСР. Київ, 1945, 2-3. С. 24-35.]
 
20. Peretyatko R.S. (1953). K.H. Voblyi. Outstanding geographers, travelers and sailors. 2, 155-157. [In Ukrainian]. [Перетятко Р.С. К.Г. Воблий // Видатні вітчизняні географи, мандрівники і мореплавці, 1953. Вип.2. С. 155-157.]
 
21. Kostiantyn Hryhorovych Voblyi. (1968). Bibliography of Ukrainian scientists. 3-12. [In Ukrainian]. [Костянтин Григорович Воблий // Бібліографія вчених Української РСР. Київ, 1968. С. 3-12; 20-55.]
 
22. Piartly K.P. (1987). Kostiantyn Hryhorovych Voblyi (1876-1947). Economical and social geography of USSR. 290-294. [In Russian]. [Пяртли К.П. Константин Григорьевич Воблый (1876-1947) // Экономическая и социальная гео-графия в СССР: История и современное развитие. Москва, 1987. С. 290-294.]
 
23. For 120-anniversary of academic K.H. Voblyi. (1998). Herald of Kyiv University. 3-23. [In Ukrainian]. [До 120-річчя від дня народження акад. К.Г. Воблого. Матеріали Всеукр. наук. конференції 28-29 травня 1996 р. // Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Географія. Київ, 1998. С. 3-23.]
 
24. Pistun M.D. (2006). Kostiantyn Hryhorovych Voblyi – outstanding Ukrainian economical geographer. Kyiv. [In Ukrainian]. [Пістун М.Д. Костянтин Григорович Воблий – видатний український економіко-географ. Київ, 2006, 34 с.]