І.А. Байдіков. СУЧАСНА ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ УКЛАДАННЯ СЕРЕДНЬОМАСШТАБНОЇ КАРТИ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.021
Ukr. geogr. z. 2017, N3:21-28
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
І.А. Байдіков - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета публікації – висвітлення особливостей ландшафтів Херсонської області з урахуванням її фізико-географічного (ландшафтного) районування як основи для укладання карти ландшафтних комплексів на її територію. Структурна будова фізико-географічних країв досліджувалася з урахуванням особливостей ландшафтів на рівні місцевостей та окремих ландшафтних комплексів, включно з азональними: межиріч (низовин), приморських рівнин, надзаплавних терас, річкових заплав, яружно-балкових, подових комплексів, морських кіс та островів. Укладено карту ландшафтних комплексів досліджуваної території на рівні місцевостей.
Ключові слова: 
ландшафтна структура, ландшафтний комплекс, ландшафтний край, карта ландшафтних комплексів, Херсонська область
Сторінки: 
21-28
Література: 
1. Geographical encyclopedia of Ukraine. Vol. 3( 1993). Kyiv, 361-363. [In Ukrainian]. [Географічна енциклопедія України. Т. 3. Київ,1993. С. 361-363].
 
2. Marinich A. M., Pashchenko V. M., Shishchenko P. G. (1985). The Nature of the USSR: Landscapes and physical geographical zoning. Kyiv. [In Russian]. [Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа УССР: Ландшафты и физико-географическое районирова-ние. Киев, 1985. 222 с.]
 
3. Marynych O. M., Parkhomenko H. O., Petrenko O. M., Shyshchenko P. H. (2003). Improved physical and geographical zoning of the Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1. 16-20. [In Ukrainian]. [Удосконалена схема фізико-географічного районування України. / О.М. Маринич, Г.О. Пархоменко, О.М. Петренко, П.Г. Шищенко. Укрaїнський географічний журнал. 2003. № 1. С. 16-20].
 
4. Vegetation of the Ukrainian SSR. Steps, rocky outcrops, sands. (1970). Kyiv. [In Ukrainian]. [Рослинність УРСР. Степи, кам'янисті відслонення, піски. Київ, 1970. 428 с.]
 
5. Ukraine and Moldova. Ed. A. M. Marinich and M. Palamarchuk (1972). Moscow. [In Russian]. [Украина и Молдавия / отв. ред. А.М. Маринич и М.М Паламарчук. Москва, 1972. 440 с.]
 
6. Physical and geographical zoning of the Ukrainian SSR: materials on the natural and economic-geographical zoning of the USSR for agricultural purposes. (1968). Kyiv. [In Russian]. [Физико-географическое районирование Украинской ССР: материалы по природному и экономико-географическому районированию СССР для целей сельского хозяйства. Киев. 1968. 683 с.]