М.А. Молочко. КОЛІР ЯК НЕОДМІННИЙ АТРИБУТ СЕМІОТИЧНИХ СТОРІН ЗМІСТУ (МОВИ) КАРТИ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.057
Ukr. geogr. z. 2017, N3:57-63
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
М.А. Молочко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Резюме: 
Мета публікації – визначити роль і місце кольору у формуванні елементів змісту карти. Розглянуто теоретико-методологічні передумови оцінювання пізнавальних можливостей картографічного моделювання з позицій картосеміотики. Виділені О.Ф. Асланікашвілі семіотичні сторони змісту карти: синтаксична, семантична та сигматична, в т.ч. прагматична, не охоплюють всі сторони її тематичного змісту. Обґрунтовано необхідність доповнення їх «кольоро-тематичною» складовою, а також врахування деяких додаткових параметрів знаку: масштабу змісту (розміру), орієнтації, кольору контуру, фонового заповнення тощо, як це розглядає Ж.Бертен у графічній семіології. Завдяки цьому, необхідний атрибут – колір істотно доповнює відображення понятійних семіотичних сторін змісту карти і дозволяє оцінювати її пізнавальні можливості. Новизна дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні можливостей кольору у відображенні у знаках (у їх формі, внутрішньому заповненні та віднесених до них зовнішніх елементах) численних змістовних характеристик обʼєктів реальної дійсності незліченими комбінаціями кольору з використанням різноманітних способів картографічного моделювання.
Ключові слова: 
картосеміотика, картографічне моделювання, засоби пізнання, мовна концепція теорії картографії, семіотичні сторони змісту карти
Сторінки: 
57-63
Література: 
1. Aslanikashvili A. F. (1974). Metacartography. Basic problems. Tbilisi. [In Russian]. [А.Ф. Асланикашвили. Метакартография. Основные проблемы. Тбилиси,1974. 126 с.]
 
2. Atlas of Ukrainian language: In 3 volumes. V.2: Volyn, Naddnistrianschyna, Zakarpattia and conterminal lands. Kyiv. [In Ukrainian]. [Атлас української мови: В 3-х томах. Т. 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. Київ, 1998. 520 с.]
 
3. Berliant A. M. (2001) Cartography: a tutorial for higher education. Moscow. [In Russian]. [Берлянт А М. Картография: учебник для вузов. Москва, 2001. 336 с.]
 
4. Engineering-geological risk of economic development of territory. The National Atlas of the Ukraine. (2007). Kyiv. [In Ukrainian]. [Інженерно-геологічний ризик господарського освоєння території / Національний атлас України. Київ, 2007. C. 424.]
 
5. Kartosemiotik. Cartosemiotic. 6.: Int. corresp. Seminar. Ed. J. Pravda, A. Wolodchenko, h. Schlichtman (1995). Bratislava. Drezden. Regina.
 
6. Kozachenko T. I., Parhomenko H. O., Molochko A. M. (1999). Cartographic modeling: a tutorial. Vinnitsa. [In Ukrainian]. [Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: навчальний посібник. Вінниця, 1999. 328 с.]
 
7. The New York Times, March 10.2009. Remade in America: The newest immigrants and their impact / Immigration Explorer. (interactive map).
 
8. Rudenko L.H., Kozachenko T. I., Lyashenko D.O., Bochkovska A.I. et all: Ed. L.H. Rudenko (2011). Geoinformation mapping in Ukraine: conceptual framework and direction of development. Kyiv. [In Ukrainian]. [Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрями розвитку /Л.Г. Руденко, Т.І. Козаченко, Д.О. Ляшенко, А.І. Бочковська та ін.; за ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2011. 104 с.]