Ю.М. Палеха. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТА КИЇВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.039
Ukr. geogr. z. 2017, N4:39-48
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
Ю.М. Палеха - Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя», м. Київ.
Резюме: 
Викладено основні аспекти архітектурно-планувального розвитку Києва протягом ХХ століття. Розглянуто особливості Генеральних планів Києва різного періоду: 1938, 1949, 1967, 1985, 2002 та 2017 років. Основне зростання чисельності населення Києва відбулося у період між 1959 та 1979 роками, коли в місті було розміщено велику кількість промислових підприємств переважно оборонного профілю. Досліджено позитивні й негативні риси останнього Генерального плану 2015 р. Встановлено головні географічні особливості розвитку Києва на сучасному етапі: розвиток міста як європейського центру, використання для міської забудови внутрішніх територіальних ресурсів, взаємозв’язок розвитку Києва та його приміської зони. Розвиток Києва розглядається у тісному зв’язку з розвитком Київської агломерації. Здійснений порівняльний аналіз Київської, Берлінської та Паризької міських агломерацій. У структурі агломерацій автор виділяє територію міста-центру та території приміської зони. Співвідношення чисельності населення міста-центру та приміської зони для Київської агломерації складає 3:1, Берлінської – 8:1, а Паризької – 1:4. Саме Паризька модель мала б бути покладена в основу подальшого розвитку Київської агломерації. Це передбачає, зокрема, стабілізацію чисельності населення самого Києва і збільшення населення приміської зони. Крім того, необхідно підвищити системоформуючу роль міст, які знаходяться в безпосередній близькості від Київської агломерації, на відстані 130-200 км від столиці, – Чернігова, Житомира, Білої Церкви, Вінниці й Черкас.
Ключові слова: 
Генеральний план, планування, просторовий розвиток, міська агломерація, Київ
Сторінки: 
39-48
Література: 
1. Bilokon Yu.M. (2003). Regional planning (theory and practice): Monograph. Kyiv. [In Ukrainian]. [Білоконь Ю. М. Регіональне планування (теорія і практика): Монографія. Київ, 2003. 246 с.]
 
2. General master plan of Kyiv for the period up to 2020. URL: http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020 [In Ukrainian]. [Генеральний план міста Києва на період до 2020 року. URL: http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020]
 
3. General master plan of Kyiv and its suburban area development up to 2025 URL: http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2025] [In Ukrainian]. [Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року (проект). URL: http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2025]
 
4 Diomin M., Levitan Ya., Markov Yu. (2005). Comprehensive scheme of transport. Urban design and territorial planning, Vol. 20, 4-10. [In Ukrainian]. [Дьомін М., Левітан Я., Марков Ю. Комплексна схема транспорту // Містобудування та територіальне планування. 2005. Вип. 20. С. 410.]
 
5. Diomin M.M., Byvalina M.V. (2005). Problems and methods of mass residential development areas modernization in the 60-70s (for example, Kyiv). Urban design and territorial planning, Vol. 21. 67-75. [In Ukrainian]. [Дьомін М.М., Биваліна М. В.  Проблеми та методи модернізації районів масової житлової забудови 60-70-х років (на прикладі м. Києва) // Містобудування та територіальне планування. 2005. Вип. 21. С. 6775.]
 
6. Diomin N. (2012). The city's master plan  the most important information resource in the system of strategic and operational decisions. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, Vol. 23, 6-25. [In Russian]. [Демин Н. Генеральный план города – важнейший информационный ресурс в системе принятия стратегических и оперативних решений // Досвід та перспективи розвитку міст України, 2012. Вип. 23. С. 625.]
 
7. Denysenko O.O. (2012). Metropolization processes: the world economic aspect: Monograph. Kyiv. [In Ukrainian] [Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект: Монографія. Київ, 2012. 193 с.]
 
8. Encyclopedia of Ukrainian History: 10 volumes. Vol. 4. (2007). Kyiv, 216. [In Ukrainian]. [Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 4. Київ, 2007. С. 216.]
 
10. History of Kiev. In three volumes, four books. Volume 1: Ancient and medieval Kyiv. (1982). Kyiv, [In Ukrainian] [Історія Києва. В трьох томах, чотирьох книгах. Том 1: Древній та середньовічний Київ. Київ, 1982. 408 с.]
 
11. Kyiv: encyclopedic reference book (1981). Kyiv. [In Ukrainian]. [Київ: Енциклопедичний довідник. Київ, 1981. 736 с.]
 
12. Kushnirenko M. (2012). Problems of the functional and planning structure reorganization of the Kyiv agglomeration./ Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, Vol. 23, 101-114 [In Russian] [Кушниренко М. Проблемы реорганизации функционально-планировочной структуры Киевской агломерации // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2012. Вип. 23. С. 101-114.]
 
13. Mudrak L.(2015). Injustice of Space. Volodymyr Nudelman biography in conversation with Larysa Mudrak. Kyiv. [In Ukrainian]. [Мудрак Л. Несправедливість простору. Біографія Володимира Нудельмана в розмові з Ларисою Мудрак. Київ, 2015. 160 с.]
 
14. Nudelman V.I. (2013). Kiev in the supporting framework of the main lines and nodes of urbanization in Europe: future scenarios. Changes in urban space in Ukraine. Edited by L.H. Rudenko. Kiev, 60-72. [In Russian]. [Нудельман В.И. Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы: сценарии будущего // Изменения городского пространства в Украине / под. ред. Руденко Л.Г. Київ, 2013. С. 60−72.]
 
15. Palekha Yu.M. (2004). Economical and geographical aspects of settlements territories value formation: Monograph. Kyiv. [In Ukrainian]. [Палеха Ю.М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів: Монографія. Київ, 2004. 324 с.]
 
16. Palekha Yu.M. (2013). Kiev city agglomeration: current state and development paths. Changes in urban space in Ukraine. Edited by L.H. Rudenko. Kiev, 73-80. [In Russian]. [Палеха Ю.Н. Киевская городская агломерация: современное состояние и пути развития // Изменения городского пространства в Украине / под. ред. Руденко Л.Г. Київ, 2013. С. 73-80.]
 
17. Pidgrushnyi G.P., Denysenko O.O. (2013). Determination of Kyiv's influence on adjoining territory in the context of territorial planning tasks. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, Vol. 24, 85-101 [In Ukrainian] [Підгрушний Г.П., Денисенко О.О. Визначення впливу Києва на прилеглу території в контексті завдань територіального планування // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2013. Вип. 24. С. 85-101.]
 
18. Pitiurenko Ye.I.(1983). Settlement systems and territorial organization of the national economy: Monograph. Kiev. [In Russian]. [Питюренко Е. И. Системы расселения и территориальная организация народного хазяйства: Монография. Киев, 1983. 140 с.]
 
19. Dekhtiarenko Yu.F. et all. (2009). Regulation of land relations in the modern city: Monograph. Kyiv. [In Ukrainian]. [Регулювання земельних відносин у сучасному місті: Монографія / Ю.Ф. Дехтяренко та ін. Київ, 2009. 156 с.]
 
20. Drapikovskyi O.I. et all. (2009). Urban development and urban development policy: Monograph. Kyiv. [In Ukrainian]. [Розвиток міст та містобудівна політика: монографія / О.І. Драпіковський та ін. Київ, 2009. 124 с.]
 
21. Scheme of planning of suburban area of Kyiv URL: https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGBoNdb1j6fmdGWVdt NzJSaWgyTXlWaW5WX1FxV3dSVlVEd1VwYm1UcF8wOVBhUUtmSnM [In Ukrainian]. [Схема планування приміської зони міста Києва. URL: https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGBoNdb1j6fmdGWVdtNzJSaWgyTXlWaW5WX1FxV3dSVlVEd1VwYm1UcF8w...
 
22. Filvarov G.(2012). Problems of urban development planning in the context of world urban processes. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, Vol. 23, 26-38. [In Russian]. [Фильваров Г. Проблемы планирования городского развития в контексте мировых урбанистических процессов // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2012. Вип. 23. С. 26-38.]
 
23. Fomin I.O. (1997). Fundamentals of urban planning theory: Monograph. Kyiv. [In Ukrainian]. [Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Монографія. Київ, 1997. 190 с.]