Український географічний журнал 2018 (1)

Рік: 
2018
Номер: 
1
DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.01
1 Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська. РОЗВИТОК КАРТОГРАФІЧНОГО НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ 03-10 pdf
2 О.Г. Голубцов. ОБРАЗ ЛАНДШАФТУ: АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ У ЛАНДШАФТНОМУ ПЛАНУВАННІ 15-23 pdf
3 О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок. ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 24-29 pdf
4 І.В. Гукалова. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ЦІЛЬОВИЙ ІМПЕРАТИВ КОНЦЕПЦІЙ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 30-38 pdf
5 Ю.Д. Іщенко. КРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОСТОРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 39-46 pdf
6 В.П. Нагірна. РОЛЬ МАЛИХ МІСТ В АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 47-55 pdf
7 І.Г. Савчук, Т.В. Нагорний. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАМВАЙНОГО ТРАНСПОРТУ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА) 56-62 pdf
8 Б.О. Чернов. ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ 63-68 pdf