О.О. Косовець, П.С. Лозовіцький. СРЕЗНЕВСЬКИЙ БОРИС ІЗМАЇЛОВИЧ - ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, АКАДЕМІК, ОРГАНІЗАТОР МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.012
Ukr. geogr. z. 2018, N2:12-16
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
О.О. Косовець - Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Київ;
П.С. Лозовіцький - Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Київ.
Резюме: 
Мета публікації – висвітлити результати наукової, педагогічної, винахідницької та суспільної діяльності видатного вченого-географа, метеоролога, організатора метеорологічної служби України, першого наукового керівника відділу Служби погоди, академіка Академії наук України Бориса Ізмаїловича Срезневського. Проаналізовано його внесок у вивчення випаровування, що дало змогу сформулювати закони Срезневського, які застосовувалися у виготовленні гігрометрів, нині – в пожежогасінні, спалюванні біопалива. Вчений вперше в Європі дослідив і проаналізував хвилі холоду й тепла, шляхи циклонів, бурі Чорного й Азовського морів, заметілі на залізничних коліях Росії, барометричне визначення висот земної поверхні. Один із засновників «Метеорологического вестника», в якому друкував свої огляди погоди у Росії й світі у 1891-1900 роках. Розробив теорію ознак посушливості клімату, а також одну з перших схем кліматичного районування України.
Ключові слова: 
Срезневський Борис Ізмаїлович, метеорологія, закони Срезневського, теорія ознак посушливості клімату, кліматологічне районування України, Огляди погоди в Росії та світі, геофізичні та метеорологічні прилади
Сторінки: 
12-16
Література: 

1. Endoltsev Yu.A. (2005). Sreznevskies in the history of national and world culture. Journal of St. Petersburg University, 2 (3691), February 11. [In Russian]. [Ендольцев Ю.А. Срезневские в истории отечественной и мировой культуры // Журнал «Санкт-Петербургский университет», No 2 (3691), 11 февраля 2005 года.]
 
2. Biographical dictionary of professors and teachers of the Imperial Yuryev, the former Derpt, University for a hundred years of its existence, 1802-1902 (1902). Ed. G.V Levitsky. Yuryev, 1902. Vol. 1. [In Russian]. [Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования (1802–1902) / Под ред. Г. В. Левицкого. Юрьев, 1902. Т. 1.]
 
3. Liidemaa E.K. (1965). Boris Izmaylovich Sreznevsky and his role in the development of meteorology in Estonia Collected works of the Tallinn Hydrometeorological Observatory. Leningrad. Iss. 3. [In Russian]. [Лийдемаа Е. К. Борис Измайлович Срезневский и его роль в развитии метеорологии в Эстонии // Сборник работ Таллинской ГМО. Ленинград, 1965. Вып. 3 ]
 
4. Volkov V.A, Kulikova M.V. (2008). Russian professors XVIII-early XX century. Physics and mathematics. Biographical dictionary. SPb. P. 282.[In Russian]. [Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура XVIII – начала XX в. Физико-математические науки. Биографический словарь. СПб., 2008. С. 282.]
 
5. Jaan Ross. (2009). From the history of the University of Tartu late XIX - early XX centuries (episodes related to the study of music). Tuna, 1. [In Estonian]. [Яан Росс. Из истории Тартуского университета конца XIX – начала ХХ вв. (эпизоды, связанные с исследованием музыки) / Эстонская версия "Paarist muusika uurimist puudutavast seigast XIX saj lõpus ja XX saj alguses seonduvalt Tartu Ülikooliga"; опубликована в журнале "Tuna", 2009. Nr 1. С.208-227.]
 
6. Savinov S. (1934). Boris Izmailovich Sreznevsky. Meteorological Bulletin, 8-9. [In Russian]. [Савинов С. Борис Измайлович Срезневский // Метеорологический вестник, 1934. No 8-9.]