Є.В. Василенко, О.В. Кошкіна, Т.В. Маслова. ПОЛІГОН ЯК ГОЛОВНА ОДИНИЦЯ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ОЗЕР

https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.034
Ukr. geogr. z. 2018, N2:34-37
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
Є.В. Василенко - Український гідрометеорологічний інститут, Київ;
О.В. Кошкіна - Український гідрометеорологічний інститут, Київ;
Т.В. Маслова - Український гідрометеорологічний інститут, Київ.
Резюме: 
Загальна мета Водної Рамкової Директиви (ВРД) полягає в тому, що Держави-члени Європейського Союзу повинні впровадити необхідні заходи для запобігання погіршення стану всіх поверхневих водних об’єктів та досягти «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану поверхневих вод». Система екологічної класифікації згідно ВРД описує гідроморфологічні елементи, які «підтримують біологічні елементи». Мета цієї роботи полягає у визначенні полігонів обстеження та їх структурних елементів як головних одиниць гідроморфологічного моніторингу озер, а також у характеристиці основних гідроморфологічних показників, які мають бути оцінені в межах полігону з метою регулювання стану озер та відновлення цих водних об’єктів. Загальна методика польового обстеження в рамках гідроморфологічного моніторингу озер включає опис характеристик озера в певних точках – полігонах. У межах полігонів виділяється три зони: прибережна, зона берега та літораль.

 

Ключові слова: 
гідроморфологічний моніторинг, озеро, полігон, прибережна зона, зона берега, літораль
Сторінки: 
34-37
Література: 

1. EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms. (2006). URL: http://dbuwr.com.ua/docs/Waterdirect.pdf [Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. Вид. офіційне. Київ, 2006. 240 с. URL: http://dbuwr.com.ua/docs/Waterdirect.pdf]
 
2. CEN 2011. Comité Européen de Normalisation (European Standards Agency). Water Quality – Guidance Standard on assessing the hydromorphological features of lakes. EN16039:E, pp. 39. (lead author Rowan, J.S.).
 
3. CEN 2017. Comité Européen de Normalisation (European Standards Agency). Water quality. Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology. EN16870, pp. 50.
 
4. SNIFFER (2008). Lake habitat survey in the United Kingdom. Field survey guidance manual. Version 4, pp.78.