До відома рецензентів

Пропонована структура рецензії на статті, що надходять до Українського географічного журналу

ЗАВАНТАЖИТИ .docx

Редакція «Українського географічного журналу»
Інститут географії НАН України,
вул. Володимирська, 44, Київ, 01054
E-mail: [email protected]

Рецензія
Автор / автори  
Назва статті  
1. Актуальність теми дослідження  
2. Чітке формулювання мети дослідження  
3. Відповідність структури статті вимогам до наукових публікацій та рекомендаціям авторам УГЖ (див. "Авторам")  
4. Чи відповідає зміст статті встановленій структурі:

  • Резюме (українською та англійською мовами)
  • Аналіз попередніх досліджень
  • Методи дослідження
  • Отримані результати дослідження
  • Висновки
  • Наявність чіткого формулювання новизни результатів дослідження. Наукове та практичне значення проведених досліджень
 
5. Наявність таблиць, рисунків, карт  
6. Наявність та повнота бібліографічних даних (в оригіналі та у перекладі англійською мовою)  
7. Основні зауваження та пропозиції рецензента  
8. Можливість опублікування статті в «Українському географічному журналі»  

 

Рецензент