В.М. Петлін. ПРОБЛЕМИ ЛАНДШАФТНО-КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ МІНЛИВОСТІ ДАНИХ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.016
Ukr. geogr. z. 2018, N3:16-20
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.М. Петлін - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк.

Резюме: 

Мета цього дослідження – аналіз закономірностей просторової мінливості різноманітних даних на ландшафтно-картографічній основі. Узагальнено досвід інтерпретації будь-яких даних на ландшафтно-картографічній основі. Показано, що традиційний метод, за якого інтерпретація даних здійснюється за видовою однорідністю ландшафтних систем, характеризується слабкою ймовірністю, оскільки головним чинником однорідності є взаємоузгодження міжструктурних і міжсистемних відносин. При цьому вибір ландшафтно-морфологічного рівня інтерпретації даних контролюється конкретними потребами практичних і наукових замовлень.

Ключові слова: 
просторова інтерпретація даних, ландшафтно-картографічна основа, міжструктурна і міжсистемна організованість відносин
Сторінки: 
16-20
Література: 
1. Moiseev N. N. (1987). Development algorithms. Moscow. [In Russian]. [Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. Москва, 1987. 303 с.]
 
2. Gavrilenko O. P. (2008). Methodology of scientific research. Kyiv. [In Ukrainian]. [Гавриленко О. П. Методологія наукових досліджень. Київ, 2008. 172 с.]
 
3. Lamarck Zh. B. (1959). Selected works. Vol. 2. Moscow. [In Russian]. [Ламарк Ж. Б. Избранные произведения. Т. 2. Москва, 1959. 995 с.]
 
4. Petlin V. M. (2008). Ecological mechanisms of organization of natural territorial systems. Lviv. [In Ukrainian]. [Петлін В. М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем. Львів, 2008. 304 с.]
 
5. Setrov M. I. (1975). Information processes in biological systems. Leningrad. [In Russian]. [Сетров М. И. Информационные процессы в биологических системах. Ленинград, 1975. 155 с.]
 
6. Petlin V. M. (2009). Methodology and method of experimental landscaping studies. Lviv. [In Ukrainian]. [Петлін В. М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень. Львів, 2009. 400 с.]
 
7. Mamayi I. I. (1982). The state of natural territorial complexes. Vopr. Geography, 121. 22-38. [In Russian]. [Мамай И. И. Состояние природных территориальных комплексов // Вопросы географии. 1982. 121. С. 22-38.]
 
8. Paschenko V. M. (1993). Theoretical problems of landscape science. Kiev. [In Russian]. [Пащенко В. М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. Киев, 1993. 283 с.]
 
9. Petlin V. M. (2016). The theory of natural territorial systems: in 4 vol. Vol. 3. Entropy-synergetic foundations of organization, classification and typology, variability, self-regulation and self-organization. Lviv. [In Ukrainian]. [Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем: у 4-х т. Т.3. Ентропійно-синергетичні основи організації, класифікація і типологія, мінливість, саморегулювання і самоорганізація. Львів, 2016. 540 с.]