В.І. Осадчий, Е. Агуілар, О.А. Скриник, Д.О. Бойчук, В.П. Сіденко, О.Я. Скриник. ДОБОВА АСИМЕТРІЯ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ В УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.021
Ukr. geogr. z. 2018, N3:21-30
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.І. Осадчий - Український гідрометеорологічний інститут, Київ;
Е. Агуілар - Центр дослідження кліматичних змін, C3, Університет Ровіра і Віргілі, Вела - сека (Тарагона), Іспанія;
О.А. Скриник - Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ;
Д.О. Бойчук - Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
В.П. Сіденко - Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
О.Я. Скриник - Український гідрометеорологічний інститут, Київ.

Резюме: 

У статті проведено аналіз сучасних змін екстремальної температури повітря в Україні. Для аналізу використано гомогенізовану базу даних середніх за місяць добових значень мінімальної та максимальної приземної температури, отриманих на 178 метеорологічних станціях за період 1946-2015 рр. Показано, що в рядах мінімальної та максимальної температури повітря та її добового діапазону характерні нелінійні регулярні тенденції (тренди). Для першої половин досліджуваного періоду (1946-1980 рр.) зміни за інтенсивністю та за напрямом істотно інші порівняно з його другою половиною (1981-2015 рр.). Крім того, для кожного з періодів тренди мінімальної та максимальної температури значно відрізняються, що призводить до значної добової асиметрії кліматичних змін температурного режиму України. Досліджено сезонні та просторові особливості виявлених температурних тенденцій. Проаналізовано вплив кліматологічної неоднорідності первинної інформації (рядів даних екстремальної температури) на оцінку трендів у часових рядах.

Ключові слова: 
екстремальна (мінімальна, максимальна) температура повітря, добовий діапазон температури, кліматичні зміни, добова асиметрії температурних змін
Сторінки: 
21-30
Література: 
1. Hartmann D. L., Klein Tank AMG, Rusticucci M., Alexander L. V., Brönnimann S., Charabi Y., Dentener F. J., Dlugokencky E. J., Easterling D. R., Kaplan A., Soden B. J., Thorne P. W., Wild M., Zhai P. M. (2013). Observations: atmosphere and surface. In Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press: Cambridge, UK and New York. NY.
 
2. Climate of Ukraine. V. M. Lipinsky, V. A. Dyachuk, V. M. Babichenko (eds). (2003). Kyiv. [In Ukrainian]. [Клімат України / За редакцією В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. Київ, 2003. 343 с.]
 
3. Aguilar E., Auer I., Brunet M., Peterson T.C., Wieringa J. (2003). WMO Guidelines on climate metadata and homogenization. WCDMP. No 53, WMO-TD No 1186. WMO, Geneva.
 
4. Babichenko V. N., Rudyshyna S. F., Bondarenko Z. S., Gushchyna L. M. (1987). Air temperature in Ukraine. Leningrad. [In Russian]. [Температура воздуха на Украине / В. Н. Бабиченко, С. Ф. Рудишина, З. С. Бондаренко, Л. М. Гущина. Ленинград, 1987. 399 с.]
 
5. Boychenko S. G., Voloshchuk V. M., Serdiuchenko N. N. (2017). Modern space-time variations of the index of continentally and the amplitude of a seasonal course of the surface air temperature on the territory of Ukraine. Dopov. Nac. acad. nauk Ukr. 7, 67-75. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.09.067 [In Russian]. [Бойченко С. Г., Волощук В. М., Сердюченко Н. Н. Современные пространственно-временные вариации индекса континентальности и амплитуды сезонного хода приземной температуры на территории Украины // Доповіді НАН України. 2017. # 7. С. 67-75.DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.09.067]
 
6. Voloshchuk V. M., Boychenko S. G., Stepanenko S. N., Bortnyk S. Y., Shyshchenko P. G. (2002). Global Warming and Climate of Ukraine: Regional Environmental and Socio-Economic Aspects. Kyiv. [In Ukrainian]. [Глобальне потепління та клімат України, регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти / В. М. Волощук, С. Г. Бойченко, С. М. Степаненко, Г. П. Шищенко, С. Ю. Бортник. Київ, 2002. 117 с.]
 
7. Martazinova V. F., Ivanova O. K. (2010). Modern climate of Kyiv region. Kyiv. [In Ukrainian]. [Мартазінова В. Ф., Іванова О. К. Сучасний клімат Київської області. Київ, 2010. 70 с.]
 
8. Osadchyi V. I., Babichenko V. M., Nabyvanets Y. B., Skrynyk O. Y. (2013). Dynamics of Air Temperature in Ukraine over Instrumental Observation Period. Kyiv. [In Ukrainian]. [Динаміка температури повітря в Україні за період інструментальних метеорологічних спостережень / В.І.Осадчий, В. М. Бабіченко, Ю. Б. Набиванець, О. Я. Скриник. Київ, 2013. 308 с.]
 
9. Greenhouse effect and climate changes in Ukraine: assessments and consequences.V. I. Lyalko (ed). (2015). Kyiv. [In Ukrainian]. [Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки / За ред. В.І. Лялька. Київ, 2015. 283 с.]
 
10. Osadchyi V. I., Babichenko V. M. (2013). The air temperature on the territory of Ukraine in today's climate conditions. Ukrainian geographical journal, 4, 32-39. [In Ukrainian]. [Осадчий В. І., Бабіченко В. М. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату // Укр. геогр. журн. 2013. # 4. С. 32-39. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2013.04.032]
 
11. Davy R., Esau I., Chernokulsky A., Outten S., Zilitinkevich S. (2017). Diurnal asymmetry to the observed global warming. Int. J. Climatol., 37, 79-93. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.4688
 
12. Makowski K., Wild M., Ohmura A. (2008). Diurnal temperature range over Europe between 1950 and 2005, Atmos. Chem. Phys., 8, 6483-6498. DOI: https://doi.org/10.5194/acp-8-6483-2008
 
13. Babichenko V. M., Bondarenko Z. S., Nikolaeva N. V., Gushchyna L. M. (2010). Minimum air temperature on the territory of Ukraine in modern climate conditions. Physical geography and geomorphology. 2 (59), 63 – 75. [In Ukrainian]. [Мінімальна температура повітря на території України в умовах сучасного клімату / В. М. Бабіченко, З. С. Бон-даренко, Н. В. Ніколаєва, Л. М. Гущина. Фізична географія та геоморфологія. 2010. Вип. 2 (59). С. 63 – 75.]
 
14. Babichenko V. M., Nikolaeva N. V., Rudishyna S. F., Gushchyna L. M. (2010). Maximum air temperature on the territory of Ukraine in modern climate conditions. Ukrainian geographical journal, 3, 6 – 15. [In Ukrainian]. [Максимальна температура повітря на території України в умовах сучасного клімату / В. М. Бабіченко, Н.В.Ні-колаєва, С. Ф. Рудішина, Л. М. Гущина // Укр. геогр. журн. 2010. # 3. С. 6 – 15.]
 
15. Babichenko V. N., Adamenko T. I., Bondarenko Z. S., Nikolaeva N. V., Rudishyna S. F., Gushchyna L. M. (2011). Extreme air temperature on the territory of Ukraine in modern climate conditions. Global and regional climate change. Kiev, 207-221. [In Russian]. [Экстремальная температура воздуха на территории Украины в условиях современного климата / В.Н.Бабиченко, Т. И. Адаменко, З. С. Бондаренко, Н. В. Николаева, С. Ф. Рудишина, Л. М. Гущина. Глобальные и региональные изменения климата. Киев, 2011. С. 207-221.]
 
16. Klok S. V., Krasyukova Y. V. (2016). Spatial and temporal changes of minimum air temperature in Ukraine today. Proceeding of UHMI. Iss. 268, 51-57. [In Ukrainian]. [Клок С. В., Красюкова Я. В. Просторово-часові зміни мінімальної температури повітря на території України на сучасному етапі // Наукові праці УкрНДГМІ, 2016. Вип. 268. С. 51-57.]
 
17. Meteorological Data for Separate Years. (1953). Iss. 10a. Ukrainian SSR and Moldavian SSR. Part 1. Air Temperature. Publishing of Academy of Science of USSR. Kiev. [In Russian]. [Метеорологические данные за отдельные годы. Выпуск 10 а. По Украинской ССР и Молдавской ССР. Часть 1. Температура воздуха. Том 1. Киев, 1953. 577 с.]
 
18. Handbook on Climate of USSR. (1971). Data for Separate Years. Iss. 10. Ukrainian SSR. Part 1. Air Temperature. Publishing of Academy of Science of USSR. Kiev. [In Russian]. [Справочник по климату СССР. Данные за отдельные годы. Выпуск 10. Украинская ССР. Часть 1. Температура воздуха. Киев, 1971. 960 с.]
 
19. WMO. (1989). Calculation of monthly and annual 30-years standard normals. WCDP 10, WMO-TD 341, World Meteorological Organization, World Climate Data and Monitoring Programme Series Washington D.C.
 
20. Skrynyk O. Y., Aguilar E., Skrynyk O. A., Sidenko V., Boychuk D., Osadchyi V. (2018). The quality controlled and homogenized database of monthly extreme air temperature collected in Ukraine. Int. J. Climatol. (submitted).
 
21. Wilks D. S. (2006). Statistical methods in the atmospheric sciences. 2nd edn. Academic Press: Amsterdam. 630 pp.
 
22. Gosset W. S. (1908). The probable error of a mean. Biometrika 6, 1–25.
 
23. Hengl T. (2009). A Practical Guide to Geostatistical Mapping. Joint Research Centre: Ispra, Italy. 290 pp.
 
24. Osadchyi V. I., Skrynyk O. A., Skrynyk O. Ya. (2017). Influence of inhomogeneity of temperature time series on the estimation of regional climate changes. Dopov. Nac. acad. nauk Ukr., 7, 43-50. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.07.043 [In Ukrainian]. [Осадчий В. І., Скриник О. А., Скриник О. Я. Вплив неоднорідності часових рядів температури повітря на оцінку регіональних кліматичних змін // Доповіді НАН України. 2017. # 7. С. 43-50. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.07.043]
 
25. Osadchyi V., Skrynyk O. A., Radchenko R., Skrynyk O. Y. (2018). Homogenization of Ukrainian air temperature time series. Int. J. Climatol. 38, 497-505. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.5191