Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. УКРАЇНА СУЧАСНА: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031
Ukr. geogr. z. 2018, N3:31-43
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Метою досліджень, результати яких викладені в статті, був аналіз складних загроз та викликів, з якими зіштовхувалась Україна за роки незалежності. Акцентовано увагу на тому, що органи виконавчої влади не приділяли уваги вдосконаленню системи менеджменту та осучасненню напрямів дій управлінської системи загалом. Для розуміння процесів, що відбуваються в державі, здійснено аналіз позицій, які займає країна за окремими та інтегральними показниками, що характеризують різні аспекти економічного, соціального розвитку, соціально-демографічної ситуації, характеру взаємодії суспільства і природи. Досліджено динаміку окремих показників-індикаторів за період з часу проголошення незалежності України та виявлено основні фактори та кореневі причини, що зумовили особливості розвитку країни у період, що досліджувався.

Ключові слова: 
Україна, глобалізація, трансформація, інтеграція до світового співтовариства, індикатори розвитку
Сторінки: 
31-43
Література: 
1. The World Bank. Data. Indicators. URL: https://data.worldbank.org/indicator
 
2. Ukraine: main trends of interaction between society and nature in the twentieth century (geographical aspect). Ed. L.H.Rudenko (2005). Kyiv. [In Ukrainian]. [Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / за ред. Л.Г.Руденка. Київ, 2005. 320 с.]
 
3. Rudenko L.H. (2016). SWOT-analysis and GAP-analysis of policies, programs, plans and legislative acts in the field of ecology and natural resources and preparation of recommendations for their improvement in accordance with the provisions of the Rio Convention. Kherson. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у га-лузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенції Ріо. Херсон, 2016. 124 с.]
 
4. Dronova O. L. (2011). Risk factors of technogenic emergency situations in Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Дронова О.Л. Фактори ризику надзвичайних техногенних ситуацій в Україні. Київ, 2011. 270 с.]
 
5. Anders Åslund. (2018). Kremlin aggression in Ukraine: the price tag. Atlantic Council. Eurasia Center. March 2018. URL: http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/ Cost_of_Kremlin _Aggression_web.pdf
 
 
7. Human Development Report 2016. URL: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/ hdr_theme/country-notes/UKR.pdf
 
 
 
10. Grechko T.K., Lisovskyi S.A., Romaniuk S.A., Rudenko L.H. (2015). Public administration in ensuring sustainable (balanced) development. Textbook. Kyiv. [In Ukrainian]. [Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: Навчальний посібник /Т.К.Гречко, С.А.Лісовський, С.А.Романюк, Л.Г.Руденко. Київ, 2015. 264 с.]