Л.М. Булава, С.М. Шевчук. НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ Й ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.064
Ukr. geogr. z. 2018, N3:64-69
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.М. Булава - Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
С.М. Шевчук - Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Резюме: 

У статті розкрито особливості розвитку географічної науки та вищої географічної освіти на Полтавщині. Особливу увагу приділено аналізу основних етапів розвитку географічної освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Реалізація цього дослідження була започаткована у 2014 р. в ході підготовки до відзначення 100-річного ювілею університету. Виявлено, зокрема, не опубліковані матеріали. На тлі висвітлення особливостей організаційного становлення географічної освіти простежено внесок у розвиток географічної науки науково-педагогічного колективу університету.

Ключові слова: 
географія, наука, освіта, Полтавський педагогічний університет
Сторінки: 
64-69
Література: 
1. Bulava L. M., Shevchuk S. M., Mashchenko O. M. (2014). Geographic education in the context of the history of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (1914 – 2014). Monograph. Poltava. [In Ukrainian]. [Булава Л. М., Шевчук С. М. , Мащенко О. М. Географічна освіта в контексті історії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (1914 – 2014 роки) : монографія. Полтава. 2014. 158 с.]
 
2. Kravchenko P. A., Bulava L. M., Shevchuk S.M, Mashchenko O. M. (2016). Essay on the history of geographic education at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.- Educational and scientific dimensions of geography. materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference. Poltava, 95 – 99. [In Ukrainian]. [Кравченко П. А., Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Нарис історії географічної освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка // Освітні й наукові виміри географії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 – 26 квітня 2016 р. Полтава. 2016. C. 95 – 99.]