Є.І. Стеценко, П.Г. Шищенко. КОНЦЕПЦІЯ ГЕОСФЕР І ЗЕМНИХ ОБОЛОНОК У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.003
Ukr. geogr. z. 2018, N4:03-09
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Є.І. Стеценко - Інститут географії НАН України, Київ;
П.Г. Шищенко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

У вступній частині статті стисло викладено основні етапи здобуття освіти та наукової діяльності академіка В.І. Вернадського. Показано його зв’язки з Україною, визначальну роль у становленні Української академії наук. Для географічної науки важливою є концепція геосфер і земних оболонок, обґрунтована вченим. У статті розкрито основні її положення, дано визначення цих понять, їх зміст. Охарактеризовано виділені вченим за відповідними ознаками геосфери та земні оболонки, їх межі. Також розглянуто поняття біосфери як основної земної оболонки та ноосфери як етапу еволюції біосфери, коли розумова діяльність людини стає вирішальним чинником її розвитку.

Ключові слова: 
В.І.Вернадський, концепція геосфер, концепція земних оболонок
Сторінки: 
03-09
Література: 

1. Prometheus. Comp. G. Aksenov (1988). Historical and biographical almanac. Series Life of remarkable people. Vol. 15. Minsk. [In Russian]. [Прометей: Историко-биографический альманах. Серия «Жизнь замечательных людей». Т. 15 / Сост. Г. Аксенов; Минск, 1988. 352 с.]
 
2. Sytnyk K.M., Bevz T.A. (2017). Volodymyr Vernadskyi. Man. Citizen. Scientist. Kyiv. [In Ukrainian]. [Ситник К.М., Бевз Т.А. Володимир Вернадський. Людина. Громадянин. Учений. Київ, 2017. 368 с.]
 
3. Selected scientific works of Academician V. I. Vernadsky. (2011). Vol. 1. Volodymyr Ivanovych Vernadsky and Ukraine. Book 1. Scientific institutional activities (1918-1921). Kyiv. 697 p. [In Ukrainian]. [Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Книга 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921). Київ, 2011. 697 с.]
 
4. Bagrov N.V., Ena V.G., Lavrov V.V. et all. (2004). V.I.Vernadsky and Crimea: people, places, events. Kyiv. [In Russian]. [В.И. Вернадский и Крым: люди, места, события / Н.В. Багров, В.Г. Ена, В.В. Лавров и др. Киев, 2004. 312 с.]
 
5. Vernadsky V. I. (1954). Selected Works. Volume 1. Moscow. [In Russian]. [Вернадский В.И. Избранные сочинения. Том 1. Москва, 1954. 696 с.]
 
6. Vernadsky V. I. (1954). Selected Works. Volume 1. Book 1. Moscow. [In Russian]. [Вернадский В.И. Избранные сочинения. Том 1. Кн. 1. Москва, 1954. 624 с.]
 
7. Vernadsky V. I. (1987). The chemical structure of the Earth's biosphere and its environment. Moscow. [Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Москва, 1987. 340 с.]
 
8. Vernadsky V. I. (1991). Scientific thought as a planetary phenomenon. Moscow. [In Russian]. [Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. Москва, 1991. 271 с.]
 
9. Preobrazhensky V. S. (1988). Geographical shell, noosphere, geography. Bulletin of the USSR Academy of Sciences. Geographical Series, 4, 27-36. [In Russian]. [Преображенский В.С. Географическая оболочка, ноосфера, география. Известия АН СССР. Серия География, 1988. № 4. С. 27-36.]