К.В. Мезенцев, О.О. Денисенко. МІСТА НА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ: ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА МІСЦЕ В УРБАНІСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.016
Ukr. geogr. z. 2018, N4:16-24
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

К.В. Мезенцев - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
О.О. Денисенко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Протягом останніх 30 років у Центрально-Східній Європі тривають соціально-просторові трансформації, спричинені відповідними інституційними та соціально-економічними перетвореннями. Істотні трансформації відбуваються у містах. Процеси трансформацій у регіоні характеризуються появою «множини траєкторій» та неоднорідною динамікою, зумовлені специфічним поєднанням географічного та соціо-культурного різноманіття, швидкості та векторів інституційних перетворень, інших чинників. Все це разом призвело до виникнення декількох моделей постсоціалістичних трансформацій, що мають виразні відмінності. Незважаючи на те, що в українських містах трансформації відбуваються впродовж тривалого періоду, їх не можна вважати завершеними. У цій статті зроблено спробу узагальнити основні положення концепції «постсоціалістичних міст», їх критичної оцінки, спрямованої на виявлення подальших напрямів розвитку, осмислення підходів до вивчення міст регіону, їхнього залучення до ширшого наукового урбаністичного дискурсу.

Ключові слова: 
міський розвиток, соціалістичне місто, постсоціалістичне місто, концептуалізація, соціально-просторові трансформації
Сторінки: 
16-24
Література: 

1. Sýkora L., Bouzarovski S. (2012). Multiple transformations: conceptualising the post-communist urban transition. Urban Studies, 49, 43–60.
https://doi.org/10.1177/0042098010397402
 
2. Bouzarovski S., Salukvadze J., Gentile M. (2011). A socially resilient urban transition? The contested landscapes of apartment building extensions in two post-communist cities. Urban Studies, 48 (13), 2689-2714.
https://doi.org/10.1177/0042098010385158
 
3. Eurasian Geography and Economics (2016), 57.
 
4. Axenov K.E., Brade I. (2003). The transformation of urban space: development of service sector in Saint Petersburg. Big cities and challenges of globalization. Smolensk, 166-174. [In Russian]. [Аксенов К.Э., Брадэ И. Трансформационное и посттрансформационное городское пространство: развитие третичного сектора экономики в Санкт-Петербурге // Крупные города и вызовы глобализации. Смоленск, 2003. С.166-174.]
 
5. Stenning A., Smith A., Rochovská A., Świątek D. (2010). Domesticating Neo-Liberalism: Spaces of economic practice and social reproduction in Post-Socialist cities. Wiley-Blackwell, 320.
https://doi.org/10.1002/9781444325409
 
6. Stenning A., Hörschelmann K. (2008). History, geography and difference in the post-socialist world: or, do we still need post-socialism? Antipode, 40, 312–335.
 
7. Golubchikov O., Badyina A., Makhrova A. (2014). The Hybrid spatialities of transition: capitalism, legacy and uneven urban economic restructuring. Urban Studies, 51 (4), 617-633.
https://doi.org/10.1177/0042098013493022
 
8. Al-Hamarneh A., Margraff J., Dronova O. (2013). Urban development in neoliberal conditions - e.g. Kiev and Dubai. Ukrainian geographical journal, 1, 35-39. [In Russian]. [Аль-Хамарнех А., Марграфф Й., Дронова Е. Города в условиях неолиберального развития общества: тенденции на примере городов Дубаи и Киев // Укр. геогр. журн. 2013. №1. С.35-39.]
 
9. Rudenko L.G. (ed.) (2013). Urban territories changes in Ukraine. Kyiv. [In Russian]. [Изменения городского пространства в Украине / Под ред. Л.Г. Руденко. Киев, 2013. 160 с.]
 
10. Cybriwsky R.A. (2012). Kyiv between Monsters and Modernization: Observations about Capitalist Reshaping of the Post-socialist City. Urban Studies. An Anatomy of a City. Kyiv, 42-49. [In Ukrainian]. [Цибрівський Р. А. Київ між монстрами та модернізацією: міркування про капіталістичне переформування постсоціалістичного міста // Урбаністичні студії. Анатомія міста. Київ, 2012. С. 42-49.]
 
11. Cybriwsky R.A. (2014). Kyiv, Ukraine: the city of domes and demons from the collapse of socialism to the mass upraising of 2013-2014. Amsterdam.
 
12. Kondel-Perminova N. (2012). The Problems of a Post-Soviet City Interview with Volodymyr Nudelman and Henrich Filvarov. Urban Studies. An Anatomy of a City: Kyiv. Kyiv, 67-75. [In Ukrainian]. [Кондель-Пермінова Н. Проблеми пострадянського міста: інтерв'ю з Володимиром Нудельманом та Генріхом Фільваровим // Урбаністичні студії. Анатомія міста: Київ. Київ, 2012. С. 67-75.]
 
13. Borén T., Gentile M. (2007). Metropolitan processes in post-communist states: an introduction. Geografiska Annaler: Series B Human Geography, 89, 95-110.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00242.x
 
14. Sýkora L. (2009). Post-socialist cities. In: Kitchin R, Thrift N (eds). International Encyclopedia of Human Geography. Oxford: Elsevier, Vol. 8, 387–395.
 
15. Tammaru T. (2001). Urbanization in Estonia in the 1990s: Soviet legacy and the logic of transition. Post-Soviet Geography and Economics, 42 (7), 504-518.
https://doi.org/10.1080/10889388.2001.10641184
 
16. Axenov K., Brade I., Bondarchuk E. (2006). The transformation and post-transformation urban space. Leningrad – Saint-Petersburg. 1989-2002. [In Russian]. [Аксенов К., Брадэ И., Бондарчук Е. Трансформационное и посттрансформационное городское пространство. Ленинград – Санкт-Петербург. 1989-2002. Санкт-Петербург, 2006. 284 с.]
 
17. Golubchikov O.Yu, Makhrova A.G. (2013). Factors of unequal development of Russian cities. Moscow University Bulletin. Series 5. Geography, 2, 54-60. [In Russian]. [Голубчиков О.Ю., Махрова А.Г. Факторы неравномерного развития российских городов // Вестн. Моск. yн-та. Сер. 5. География. 2013. № 2. С.54-60.]
 
18. Makhrova A.G., Golubchikov O. Yu. (2012). Russian town under capitalism: Social transformation of intra-urban space. oscow University Bulletin. Series 5. Geography, 2, 26-31. [In Russian]. [Махрова А.Г., Голубчиков О.Ю. Российский город в условиях капитализма: социальная трансформация внутригородского пространства // Вестн. Моск. yн-та. Сер. 5. География. 2012. № 2. С. 26-31.].
 
19. Mezentsev K., Oliinyk Ya., Mezentseva N. (eds.) (2017). Urban Ukraine: In the Epicenter of Spatial Changes. Kyiv. [In Ukrainian]. [Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін / За ред. К.Мезенцева, Я.Олійника, Н.Мезенцевої. Київ, 2017. 438 с.]
 
20. Tosics I. (2005). City development in Central and Eastern Europe since 1990: the impact of internal forces. In: Hamilton F.E.I., Dimitrovska Andrews K., Pichler-Milanović N. (eds.) Transformation of cities in Central and Eastern Europe: towards globalization, 44–78.
 
21. Van Assche K., Salukvadze J. (2012). Tbilisi: urban transformation and role transformation in the post-Soviet metropolis. In: Cook E.A., Lara J.J. (eds.) Remaking metropolis. Global challenges of the urban landscape, 86-102.
 
22. Węcławowicz G. (2013). Transnational development strategy for the post-socialist cities of Central Europe. Warsaw, 83.
 
23. Tuvikene T. (2016). Strategies for comparative urbanism: post-socialism as a de-territorialized concept. International Journal of Urban and Regional Research, 40, 132–146.
https://doi.org/10.1111/1468-2427.12333
 
24. Robinson J. (2016). Thinking cities through elsewhere: Comparative tactics for a more global urban studies. Progress in Human Geography, 40, 3–29.
https://doi.org/10.1177/0309132515598025