В.С. Чабанюк. НОВІ ПОШУКИ У РОЗВИТКУ МОВНОЇ ПАРАДИГМИ КАРТОГРАФІЇ: МОВА ТА ЗНАННЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.059
Ukr. geogr. z. 2018, N4:59-69
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.С. Чабанюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Метою роботи є активізація сучасних досліджень щодо Мови карти. Переважно для цифрових топографічних та аналогових повних карт такі дослідження виконано у минулому столітті. Сучасність потребує переосмислення і розвитку Мови карти для актуальних нині теоретичних та практичних застосувань здебільшого у контексті просторових систем і їх підмножини - Атласних інформаційних систем (АтІС). У цьому контексті у роботі розглянуто сучасні проблеми і перспективи системи ‘мова-знання’, яка є однією з систем суперсистеми ‘мова-знання-влада’. У якості методології використано Концептуальний каркас АтІС та Реляційної картографії, а також досягнення Базованої на моделях інженерії (БМІ). Спочатку доведено, що розглянуті у минулому столітті карти і відповідні їм Мови карти представляються моделями і мовами БМІ найнижчих ієрархічних ярусів. Кожна така мова визначається відповідною метамоделлю (мета-картою). Модель (карта), метамодель (мета-карта) і мова (Мова карти) знаходяться у стійких відношеннях і належать також до найнижчих страт Реляційної картографії. Відношення між елементами сусідніх страт є епістемологічним – вища страта містить більше знань про карту. Сучасні інформаційні системи описуються чотирма ієрархічними ярусами БМІ. Така сама ієрархія побудована для карти – мета1-карти – мета2-карти – мета3-карти. Ці елементи належать до відповідних страт Реляційної картографії. Показано також, що ієрархії метаn-карт, де n=1, 2, 3, відповідає ієрархія Мова карти - Мова мета1-карти – Мова мета2-карти. Описана вертикальна ієрархія сучасної Мови карти називається (неповним) варіантом її деконструції. Стверджується, що елементи результатів деконструкції тісно пов’язані між собою. Вивчення елементів деконструкції та відношень між ними дозволить говорити про теоретичний або керований розвиток картографії та мов карти. Інакше доведеться погодитися, що розвиток картографії та мов карти є суто емпіричним або ж випадковим.

Ключові слова: 
Мова карти, Концептуальний каркас, деконструкція картографічних знань, Базована на моделях інженерія, система ‘мова-знання’
Сторінки: 
59-69
Література: 

1. Liuty A.A. (1988). Language of map: essence, system, functions. Moskow. [In Russian]. [Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. Москва, 1988. 292 с.]
 
2. Roth R.E. Interacting with Maps: The science and practice of cartographic interaction. Pennsylvania State University.
 
3. Kent A.J., Vujakovic P. (2011). Cartographic Language: Towards a New Paradigm for Understanding Stylistic Diversity in Topographic Maps. The Cartographic Journal, 1, Vol. 48. February, 21–40.
https://doi.org/10.1179/1743277411Y.0000000004
 
4. Azocar F.P.I., Buchroithner M.F. (2014). Paradigms in Cartography: An Epistemological Review of the 20th and 21st Centuries. Berlin.
 
5. Chabaniuk V., Dyshlyk O., Sieber R., Schulz T. (2017). Towards similarity of electronic atlases: An empirical study. Ukrainian geographical journal, 2, 46-53. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.046
https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.046
 
6. Chabaniuk V.S., Dyshlyk O.P. (2014). Conceptual Framework of the Electronic Version of the National Atlas of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 2, 58-68. [In Ukrainian]. [Чабанюк В.С., Дишлик О.П. Концептуальний каркас електронної версії Національного атласу України. Укр. геогр. журн., 2014, № 2. С. 58-68.]
 
7. Chabaniuk V.S., Dyshlyk O.P. (2015). Modern approaches to electronic atlases development in the context of 'big data'. Ukrainian geographical journal, 4, 49-57. DOI: 10.15407/ugz2015.04.049 [In Ukrainian]. [Чабанюк В.С., Дишлик О.П. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті «великих даних». Укр. геогр. журн., 2015. № 4. С. 49-57. DOI: 10.15407/ugz2015.04.049]
https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.049
 
8. Ramirez R. (1993). Development of a Cartographic Language, Ch. 8, pp. 92-112 // LNCS0716. Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS. COSIT1993. Frank A.U., Campari I. (Eds.). Berlin.
 
9. Ramirez R. (2004). Theoretical Cartography. Book draft, inaccessible 2018-jul-09.
 
10. Cauvin C., Escobar F., Serradj A. (2010). Thematic Cartography. Vol. 1. Thematic Cartography and Transformations. London.
 
11. Harley J.B. (1989). Deconstructing the Map. Cartographica, 2. Vol. 26, 1-20.
https://doi.org/10.3138/E635-7827-1757-9T53
 
12. Berlyant A.M. (1996). Geoiconics. Moskow. [In Russian]. [Берлянт А.М. Геоиконика. Москва, 1996. 208 с.]
 
13. Sui D.Z., Holt J.B. Visualizing and Analysing Public-Health Data Using Value-by-Area Cartograms: Toward a New Synthetic Framework. Cartographica, 1. Vol. 43, 3–20.
 
14. Fox N.J. Post-structuralism and postmodernism. Cockerham W.C., Dingwall R. and Quah S.R., Eds. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior and Society. Wiley, 464-468.
 
15. Deconstructing the Map: 25 Years On. Guest Editor: Reuben Rose-Redwood. (2015). Cartographica, 1. Vol. 50, 1-57.
 
16. Hinkelmann K. Meta-Modeling And Modeling Languages, presentation.
 
17. Bertin J. (2010). Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. Translated by William J. Berg. (Originally published in French as Semiologie Graphique: Les diagrammes, les reseaux, les cartes. Paris). Redlands.
 
18. Bork D., Karagiannis D., Pittl B. Systematic Analysis and Evaluation of Visual Conceptual Modeling Language Notations. IEEE 12th Int. Conf. On Research Challenges In Information Science, 11 p.
 
19. Bezivin J., Gerbe O. (2001). Towards a Precise Definition of the OMG/MDA Framework. Proceedings of ASE'01. November. 273-280.
https://doi.org/10.1109/ASE.2001.989813
 
20. da Silva A.R. Model-driven engineering: A survey supported by the unified conceptual model. Computer Languages, Systems & Structures, Vol. 43, October, 139–155.
 
21. Aslanikashvili A.F. (1974). Metacartography. Main problems. Tbilisi. [In Russian]. [Асланикашвили А.Ф. Метакартография. Основные проблемы. Тбилиси, 1974. 126 с.]
 
22. Bunge W. (1967). Theoretical geography. Translation from English. Moskow. In Russian]. [Бунге В. Теоретическая география: Пер. с англ. Москва, 1967.]
 
23. Frank U. The MEMO Meta Modelling Language (MML) and Language Architecture, 2nd Ed. No. 43. Univ. Duisburg-Essen.