С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий, С.А. Покляцький. ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК СКЛАДОВІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ (ПРИКЛАДИ МОДЕЛЬНИХ МІСТ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.013
Ukr. geogr. z. 2019, N2:13-22
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
І.В. Гукалова - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.А. Мозговий - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Покляцький - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Інклюзивний розвиток, у широкому розумінні, полягає у залученні до вирішення політичних, соціально-економічних, екологічних, духовних проблем розвитку країн (регіонів) усіх без виключення верств населення і соціальних груп (включаючи найбільш вразливі категорії), а також усіх територій. Результатом такого розвитку має стати мінімізація/подолання соціальної і просторової диференціації, справедливий розподіл доходів і ресурсів, їх збереження і відновлення, включення в життєдіяльність периферійних, у т.ч. депресивних районів, що неодмінно буде супроводжуватися покращенням якості життя населення. Мета статті – визначити сутність і напрями концепції інклюзивності міського розвитку, проілюструвати особливості запровадження різних моделей міського розвитку у Стокгольмі, Берліні, Барселоні і Дубаї і дійти висновків щодо просування цих міст в напрямі інклюзивності та екологічної сприятливості. При цьому використовується дедуктивна стратегія дослідження, в якій аналіз літератури і особисті спостереження авторів поєднані з кейсами чотирьох міст, які успішно запроваджують програми збалансованого (розумного, креативного, екологічного тощо) розвитку. У дослідженні використані хорологічний, історичний, системно-структурний підхід, абстрактно-логічний, порівняльно-географічний та інші методи. Наукова новизна статті полягає у визначенні сутності поняття «інклюзивний розвиток», значимості інтегрування екологічних пріоритетів до політики міського розвитку, характеристиці успішних практик трьох європейських і одного азійського міста в контексті супроводжуючих їх проблем і переваг, які мають бути враховані іншими країнами. Стаття завершується висновками про ці характеристики та їхню роль у розробці політики збалансованого розвитку міст.

Ключові слова: 
інклюзивність, інклюзивний розвиток міст, збалансованість, якість життя населення, міське управління, Стокгольм, Берлін, Барселона, Дубаї
Сторінки: 
13-22
Література: 

1. Sustainable Development Goals: Ukraine. National report 2017 (2017). Kyiv, 176 p. [In Ukrainian]. [Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь, Київ, 176 с.]
 
2. Gukalova I.V. (2018). Quality of life as a goal of urban development concepts: conclusions for Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 30-38. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.030 [In Ukrainian]. [Гукалова І.В. Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України // Укр. геогр. журн. 2018. №1. С.30-38. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.01/030]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.030
 
3. Mozhovyi A.A. (2016). Conflicts of Urban Development in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 3, 39-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.039 [In Ukrainian]. [Мозговий А.А. Конфлікти міського розвитку в України // Укр. геогр. журн. 2016. №3. С.39-43. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.039]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.039
 
4. Dronova O.L., Lys Ya.S. (2016). Management of Urban Agglomerations: European Experience for Reforms in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 47-52. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.047 [In Ukrainian]. [Дронова О.Л., Лис Я.С. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні // Укр. геогр. журн. 2016. - №1. С. 47-52. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.047]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.047
 
5. Urban territories changes in Ukraine (2013). Rudenko L.G. (ed.). Kyiv, 160 p. [In Russian]. [Изменения городского пространства в Украине / Под ред. Л.Г. Руденко. Киев, 2013. 160 с.]
 
6. Functions of cities and their influence on the space. Ed. L.H. Rudenko (2015). Kiev, 292 p. [In Russian]. [Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. Киев, 2015. 292 с.]
 
7. Al-Hamarneh A., Margraff J., Dronova O. (2013). Urban development in neoliberal conditions - e.g. Kyiv and Dubai. Ukrainian geographical journal, 1, 35-39. [In Russian]. [Аль-Хамарнех А., Марграфф Й., Дронова Е. Города в условиях неолиберального развития общества: тенденции на примере городов Дубаи и Киев // Укр. геогр. журн. 2013. №1. С. 35 - 39.]
https://doi.org/10.15407/ugz2013.01.035
 
8. Zhuang Z. (2018). Toronto: Planning for Diversity, Inclusion and Urban Resilience. URL: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2018/07/Building-Inclusive-Cities-Toronto-Case-Study_Final-Digital-Version-V2.pdf
 
9. Gebhardt D. (2014). Building Inclusive Cities: Challenges in the Multilevel Governance of Immigrant Integration in Europe. Washington, DC: Migration Policy Institute. URL: https://www.migrationpolicy.org/
 
10. Cities for Active Inclusion: investing in an inclusive society. URL: http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Investing%20in%20an%20inclusive%20city%20-%20final.pdf
 
11. Why do we need a city accessible to everyone? URL: https://hmarochos.kiev.ua/2017/12/11/chomu-nam-potribne-misto-dostupne-dlya-vsih/ [In Ukrainian]. [Чому нам потрібне місто, доступне для всіх? URL: https://hmarochos.kiev.ua/2017/12/11/chomu-nam-potribne-misto-dostupne-dlya-vsih/]
 
12. Habitat III Issue Papers: Inclusive Cities (2015). URL: http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-Issue-Paper-1_Inclusive-Cities-2.0.pdf
 
13. Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries (2013). New York: United Nations Development Programme
 
14. Barselona Visio 2020: a strategic proposal. URL: https://pemb.cat/public/docs/849_an_pemb_2020_angles.pdf
 
15. Global Gridded Model of Carbon Footprints (GGMCF) (2018). URL: http://citycarbonfootprints.info/
 
16. Chukut S.A., Shuliak M.S. (2016). Features of the implementation of E-governance in the United Arab Emirates. Investments: practice and experience, 8. 92-95. [In Ukrainian]. [Чукут С.А., Шуляк М.С.Особливості впровадження електронного урядування в Об'єднаних Арабських Еміратах // Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С.92-95].
 
17. 950 government services in Dubai available 'online only' on October 26th, Emirates News Agency, October 18, 2017. URL: warm.ae.
 
18. Population Bulletin Emirate of Dubai 2017 (2017). URL: https://www.dsc.gov.ae
 
19. The sustainable city (2018). URL: https://www.thesustainablecity.ae