Л.Я. Новаковський, І.О. Новаковська, О.О. Бредіхін, М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник. МУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.023
Ukr. geogr. z. 2019, N2:23-31
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Я. Новаковський - Національна академія аграрних наук України, Київ;
І.О. Новаковська - Національний авіаційний університет, Київ;
О.О. Бредіхін - Національний авіаційний університет, Київ;
М.П. Стецюк - Національний авіаційний університет, Київ;
Л.Р. Скрипник - Національний авіаційний університет, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – розкрити особливості здійснення децентралізації влади в Україні в сучасних умовах і обґрунтувати напрями та шляхи муніципалізації землекористування з метою запровадження повсюдності місцевого самоврядування та ліквідації відсторонення його органів від управління земельними ресурсами. Муніципалізація пов'язується з розмежуванням земель державної та комунальної власності в населених пунктах і наданням повноважень територіальним громадам по управлінню землекористуванням поза населеними пунктами у межах юрисдикції громад. Узагальнено зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування та наукового обґрунтування процесів децентралізації вітчизняними і зарубіжними вченими. Досліджено динаміку процесу об'єднання громад, питання територіальної невизначеності їх повноважень, особливості передачі у комунальну власність земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів. Розглянуто проблеми формування раціональної системи землекористування, створення екологічно збалансованих ландшафтів. Запропоновано систему нормативно-правового, землевпорядного та земельно-кадастрового забезпечення реформування землекористування на другому етапі децентралізації влади.

Ключові слова: 
об’єднання громад, комунальна власність на землю, місцеве самоврядування, схеми землеустрою, земельний кадастр
Сторінки: 
23-31
Література: 

1. European Charter of Local Self-Government (1985). Strasbourg. URL: https://rm.coe.int/168007a088
 
2. World Bank Group. Land Transparency (2018). Monitoring of land relations in Ukraine. 2016-2017 URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf [In Ukrainian]. [Моніторинг земельних відносин в Україні 2016-2017. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf]
 
3. Boytsun N. (2006). Analysis of current state and prospects of modeling administrative and territorial structure of Ukraine. Problems of decentralization: national and international experience. Collection of materials and documents. Kyiv. 744p. [In Ukrainian]. [Бойцун Н. Аналіз сучасного стану та моделювання перспектив адміністративно-територіального устрою України // Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід: зб. наук. пр. Київ, 2006. 744 с.]
 
4. The Public Administration System in Poland (2014). Warsaw. URL: https://mac.gov.pl/files/administracja_prezentacja.pdf [In Polіsh]. [System administracji publicznej w Polsce (2014). Warszawa. URL: https://mac.gov.pl/files/administracja_prezentacja.pdf]
 
5. Nomenclature Territorial Units for Statistic - NUTS.] URL: http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/робочі-матеріали-для-учасників-заходів.pdf [In Ukrainian]. [Єдина система класифікації територіальних одиниць ЄС - NUTS]. URL. http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/робочі-матеріали-для-учасників-заходів.pdf]
 
6. Creative economy. Report. The Challenge of Assessing the Creative economy: towards Informated Polisy-making (2008). Geneva, New York, p. 115.
 
7. Jean-Claude Thoenig (2005). Territorial administration and political control. Decentralization in France. Public Administration, Wiley. Vol. 83, 3, 685-708.
https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2005.00470.x
 
8. Baskaran T., Feld L., Schnellenbach J. (2016). Fiscal federalism, decentralization, and economic growth: A meta-analysis. Economic Inguiry, Vol. 54, 3, 1445-1463.
https://doi.org/10.1111/ecin.12331
 
9. International development of the decentralization. URL: http://pravo.org.ua/ua/news/20873426-yak-visvitlyuvati-detsentralizatsiyu [In Ukrainian]. [Міжнародний розвиток децентралізації]. URL: http://pravo.org.ua/ua/news/20873426-yak-visvitlyuvati-detsentralizatsiyu].
 
10. Tkachuk A. (2017). Local government and decentralization. Legislation. Training modul. Kyiv. 80 p. [In Ukrainian]. [Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство. Навчальний модуль. Київ, 2017. 80 с.] 4-7
 
11. Hanushchak Yu. I. (2013). Reform of territorial power organization. Kyiv, 160 p. [In Ukrainian]. [Ганущак Ю. І. Реформа територіальної організації влади. Київ, 2013. 160 с.]
 
12. Regulskiy E. (2013). About self-government in Poland. URL: http://www.novpol.ru/index.php?id=1795 [In Russian]. [Регульский Е. О самоуправлении в Польше (2013). URL: http://www.novpol.ru/index.php?id=1795]
 
13. Vürttenhberger T. (2006). Development of the constitutional basis of local self-government. Legislation of Ukraine: scientific and practical comments. Vol. 8, 26-29.
 
14. National project Decentralization. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0312 [In Ukrainian]. [Національний проект «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0312]