С.А. Балюк, А.В. Кучер. ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ҐРУНТАМИ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003
Ukr. geogr. z. 2019, N3:03-14
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

С.А. Балюк - ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Харків;
А.В. Кучер - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Резюме: 

Мета цієї публікації – представити результати дослідження щодо просторових особливостей ґрунтового покриву як основи сталого управління ґрунтами в Україні. Новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку положення щодо сталого управління ґрунтами, зокрема в частині пропозицій застосовувати просторово-диференційований та адаптивний підходи; здійснено одну з перших спроб обґрунтувати систему сталого управління ґрунтовим органічним вуглецем з позицій міждисциплінарного підходу. Практична цінність здобутих результатів полягає в тому, що їх застосування має сприяти підвищенню ефективності й результативності сталого управління ґрунтами, передусім на національному рівні, та досягненню нейтрального рівня деградації за вмістом органічного вуглецю в ґрунті.

Ключові слова: 
ґрунтовий покрив, родючість, органічний вуглець, стале управління ґрунтами
Сторінки: 
03-14