В.Ф. Мартазінова. НЕСТІЙКІСТЬ ДОБОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ З ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ ЗА ДАНИМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА МЕТЕОСТАНЦІЇ КИЇВ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.015
Ukr. geogr. z. 2019, N3:15-21
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.Ф. Мартазінова - Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київ.

Резюме: 

Зміни глобального клімату призвели до того, що середня температура повітря літнього сезону 2001-2018рр. на території України перевищила на 1,5°C ± 0,1° середні значення 1961-2000 рр. У роботі наведені результати дослідження змінюваності добової температури повітря літніх місяців, що доповнюють традиційні кліматологічні підходи до оцінки сучасного регіонального клімату. Стійкість температурного режиму розглядається за даними спостережень метеостанції Київ. У більшості випадків на ст. Київ відзначаються різкі зміни температури повітря, що відбуваються на більшій частині території України. Ці зміни формуються меридіональними процесами великомасштабної атмосферної циркуляції. Нестійкість температурного режиму 2001-2018 рр., визначена як зміна температури від доби до доби з амплітудою понад 6°С, супроводжувалася складними метеорологічними умовами впродовж кожного літнього місяця. В результаті цього частота різкої зміни температури повітря від ± 6°С за одну добу зросла в два-три рази в червні та серпні. Найімовірніший хід добової температури повітря літнього місяця з початку ХХІ століття розраховано за допомогою критерію аналогічності часових рядів. Сучасні особливості середньодобової температури повітря характеризуються зниженням температури повітря в першій декаді червня, в середині липня і в третій декаді серпня на 3-4°С нижче норми, тоді як в інші дні температура була вищою від норми на 3-4°С, а в окремі дні - на 5-6°С.

Ключові слова: 
атмосферна циркуляція, температура повітря, клімат, літній сезон
Сторінки: 
15-21
Література: 

1. The climate of Ukraine.(2003).Kyiv.343 p. [In Ukrainian]. [Клімат України Київ, 2003. 343 с.]
 
2. Martazinova V.F., Ivanova E.K., Chayka D.U. (2006). Changes in large-scale atmospheric air circulation throughout the XX-th century and its effect on weather conditions and regional air circulation in Ukraine. Geophysical Journal, Vol.28, 1, 51-60. [In Russian]. [Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К., Чайка Д.Ю. Изменения крупномасштабной атмосферной циркуляции воздуха на протяжении ХХ века и её влияние на погодные условия и региональную циркуляцию воздуха в Украине // Геофизический журнал. 2006. T. 28. №1 С. 51-60.]
 
3. Martazinova V.F., Bahkmutov V.G., Chayka D.U. (2006).The impact of global warming on the change of large-scale atmospheric circulation and the formation of anomaly weather conditions in Ukraine. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2, 105-110.[In Russian]. [Мартазинова В.Ф., Бахмутов В.Г., Чайка Д.Ю. Влияние глобального потепления на изменение крупномасштабной атмосферной циркуляции и формирование аномальных погодных условий в Украине // Доп. НАН України. 2006. № 2. С. 105-110.]
 
4. Martazinova V.F., Ivanova E.K. (2010). Modern climate of the Kiev region. Kyiv. 58-60. [In Ukrainian]. [Мартазінова В.Ф., Іванова О.К. Сучасний клімат Київської області. Київ. 2010. C. 58-60.]
 
5. WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018.(2019). WMO-N1233 (2019). 38 p.
 
6. Martazinova V.F., Ivanova E.K. (2006). Changes in large-scale atmospheric circulation and their impact on regional circulation and weather conditions. Natural meteorological phenomena on the territory of Ukraine during the last twenty years (1986-2005):monography. Kyiv. Part 8. 208-212. [In Ukranian]. [Мартазінова В.Ф., Іванова О. К. Зміни великомасштабної циркуляції атмосфери та їх вплив на регіональну циркуляцію і погодні умови // Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.): монографія. Київ. 2006. Розд. 8. С. 208-212.]
 
7. Martazinova V.F., Ivanova E.K., Chayka D.U. (2007). Change of atmospheric circulation over the Northern Hemisphere during the period of global warming in the twentieth century. Ukrainian geographical journal, 3, 10-20. [In Russian]. [Мартазинова В. Ф., Иванова Е. К., Чайка Д. Ю. Изменение атмосферной циркуляции в Северном полушарии в течении периода глобального потепления в ХХ веке // Укр. геогр. журн. 2007. №3. С. 10-20.]
 
8. Lipinsky V., Martasinova V. (2011). Global and regional climate change. Atlas Climate and Water Resources of Ukraine. Kyiv, 69-76. [In Russian]. [Липинский В., Мартазинова В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата // Атлас «Климат и водные ресурсы Украины». Киев, 2011. С. 69-76. ]
 
9. Osadchyi V., Aguilar E.,  Skrynyk O.,  Boichuk D., Sidenko V.,  Skrynyk O. (2018). Daily assimetry of air temperature changes in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 3, 21-30. DOI: https//doi.org/10.15407/ugz2018.03.21 [In Ukrainian]. [Осадчий В.І., Агуілар Е., Скриник О.А., Бойчук Д.О., Сіденко В.П., Скриник О.Я. Добова асиметрія кліматичних змін температури повітря в Україні // Укр. геогр. журн. 2018. №3. С.21-30.]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.021
 
10. Osadchyi V., Babichenko V. (2013). The air temperature on the territory of Ukraine in today's climate conditions. Ukrainian geographical journal, 4, 32-39. DOI: https//doi.org/10.15407/ugz2013.04.032 [In Ukrainian]. [Осадчий В.І., Бабіченко В.М. Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату // Укр. геогр. журн. 2013. №4. С.32-39.]
https://doi.org/10.15407/ugz2013.04.032
 
11. Martazinova V. F. (2005). The classification of synoptic patterns by method of analogs. J. Environ. Sci. Eng. Vol. 7, 61-65.
 
12. Thomas R. Karl, Anthony Arguez, Boyin Huang, Jay H. Lawrimore, James R. McMahon, Matthew J. Menne, Thomas C. Peterson, Russell S. Vose, Huai-Min Zhang (2015) .Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus. Climate Change. Vol. 348, 1469-1472.
https://doi.org/10.1126/science.aaa5632