О.Л. Дронова, О.Ю. Кононенко. СЛАВУТИЧ: ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТІЙКОСТІ МІСТА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.022
Ukr. geogr. z. 2019, N3:22-36
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.Л. Дронова - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
О.Ю. Кононенко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – представити результати дослідження процесів формування стійкості і адаптаційних механізмів розвитку міста Славутич, наймолодшого міста-супутника АЕС в Україні. Стійкість (англ. Resilience) полягає у здатності будь-якої системи повертатися до свого функціонального стану після неочікуваних впливів. У цьому контексті, стійкість міст (англ. Urban Resilience) передбачає здатність всіх складових міської системи зберігати чи швидко відновлювати власні функції в умовах їх порушень після непередбачуваних подій, а також можливості адаптуватися до змін. У результаті дослідження для Славутича систематизовано загрози та виклики соціально-економічного розвитку міста, а також відповіді на них з боку системи міського управління. Результати опитування мешканців міста забезпечили можливість узагальнити перцепційний вимір викликів і визначити перспективи формування потенціалу стійкості міста. Виявлено, що головні групи викликів включають: закриття Чорнобильської атомної електростанції і скорочення фінансування заходів на подолання наслідків аварії; низький рівень диверсифікації економіки та нестачу робочих місць для висококваліфікованих фахівців; тенденції старіння населення і зміну соціального складу населення, пов’язану з відтоком молоді і висококваліфікованих кадрів; територіальну відірваність міста від області; зношеність міської інфраструктури і житлово-комунального господарства; повільне впровадження ринкових механізмів. До відповідей на такі виклики віднесено заходи, пов’язані з ефективними практиками управління містом, стимулюванням інноваційної діяльності у сфері ядерної та альтернативної енергетики, енергозбереження, інформаційних технологій, культурно-мистецькими подіями, що свідчить про те, що система управління і планування міського розвитку активно формує адаптаційні механізми потенціалу стійкості Славутича, однак цей процес не завершений. Підхід до аналізу загроз і перспектив формування потенціалу стійкості молодого монофункціонального міста з унікальним походженням є новаторським, особливо зважаючи на те, що дуже обмежену кількість вітчизняних досліджень присвячено систематичному розгляду розвитку міст у плані концепції стійкості.

Ключові слова: 
стійкість міста, атомоград, Чорнобильська атомна електростанція, виклики та загрози міського розвитку, опитування, Славутич
Сторінки: 
22-36
Література: 

1. Sýkora L. (2009). Post-socialist cities, in: R. Kitchin and N. Thrift (Eds) International Encyclopedia of Human Geography, 8, pp. 387-395.
https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.01072-5
 
2. Chandler D. (2012). Resilience and human security: The post-interventionist paradigm. Security Dialogue 43(3), 213-229.
https://doi.org/10.1177/0967010612444151
 
3. Holubets M.A. (2000). Ecosystemology. Lviv. 316 p.[In Ukrainian]. [Голубець М.А. Екосистемологія. Львів, 2000. 316 c.]
 
4. Berkes F. (2007). Understanding uncertainty and reducing vulnerability: lessons from resilience thinking. Natural Hazards, 41, 283-295.
https://doi.org/10.1007/s11069-006-9036-7
 
5. Holubets M.A. (2015). Environmentology - into geographical science. Ukrainan geographical journal, 2, 10-15. DOI: 10.15407/ugz2015.02.010 [In Ukrainian]. [Голубець М.А. Середовищезнавство - в географічну науку // Укр. геогр. журн. 2015. № 2. C. 10-15.]
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.010
 
6. Hrodzynskiy M.D. (1995). Geosystem resilience to anthropogenic threats. Kyiv. 233 p. [In Ukrainian]. [Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. Київ, 1995. 233 c.]
 
7. Topchiev O.G., Sych V.A., Shashero A.M. (2019). Concept of frames of anthropogenic and technogenic loads. Ukrainian geographical journal, 2, 41-48. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.041 [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г., Сич В.А., Шашеро А.М. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень // Укр. геогр. журн. 2019. 2. С. 41-48.]
https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.041
 
8. Gukalova I.V. (2018). The quality of life as a target imperative of urban development concepts: conclusions for Ukraine // Ukrainian geographical journal, 1, 30-39. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.030 [In Ukrainian]. [Гукалова І.В. Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України. Укр. геогр. журн. 2018. № 1. С. 30-39.]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.01.030
 
9. Dunn Cavelty, M., Kaufmann M., & Søby Kristensen K. (2015). Resilience and (in) security: Practices, subjects, temporalities. Security Dialogue, 46(1), 3-14.
https://doi.org/10.1177/0967010614559637
 
10. Biriukov D. (2015). The concept of "resilience" in modern security research. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Philosophy, Sociology, Political Science, 5, 220-228. [In Ukrainian]. [Бірюков Д. Поняття «стійкість» в сучасних безпекових дослідженнях. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія . 2015. 5. C. 220-228.].
 
11. Hagmann J. and Dunn Cavelty M. (2012). National risk registers: Security scientism and the propagation of permanent insecurity. Security Dialogue 43(1), 79-96.
https://doi.org/10.1177/0967010611430436
 
12. Meerow S., Newell J. P. & Stults M. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and urban planning, 147, 38-49.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011
 
13. Alberti M., Marzluff J. M., Shulenberger E., Gordon B., Ryan C. & Zumbrunnen C. (2003). Integrating humans into ecology: opportunities and challenges for studying urban ecosystems. Bioscience, 53 (12), 1169-79.
https://doi.org/10.1641/0006-3568(2003)053[1169:IHIEOA]2.0.CO;2
 
14. Vale L., Campanella J., Thomas J. (2005). The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster. Oxford University Press, Oxford, UK.
 
15. Denysenko O. (2015). Resilience of the territory under big city influence: risks, vulnerability, new management approaches. Economic and Social Geography, 3, 76-83 [In Ukrainian]. [Денисенко О. Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи // Економічна та соціальна географія. 2015. № 3, С. 76-83.]
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.73.76-83
 
16. Pickett S.T.A., Cadenassso M.L., Grove J.M., (2004). Resilient cities: meaning, models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning realms. Landscape Urban Plan, 69, 369-384.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.035
 
17. Evans B. and Reid J. (2013). Dangerously exposed: The life and death of the resilient subject. Resilience 1(2), 83-98.
https://doi.org/10.1080/21693293.2013.770703
 
18. Wendland A.V. (2015). Inventing the Atomograd. Nuclear Urbanism as a Way of Life in Eastern Europe, 1970-2011, in: Bonh T., FELDHOFF T. (Eds.). The Impact of Disaster: Social and Cultural Approaches to Fukushima and Chernobyl. Berlin, 261-288.
 
19. Gubkina I. (2016). Slavutych. Architectural Guide. DOM publishers. Berlin.
 
20. The Law of Ukraine "On the Special Economic Zone "Slavutich"(1999). Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1999, No. 32, p.263. [In Ukrainian]. [Закон України «Про спеціальну економічну зону «Славутич» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.263.]
 
21. On the Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2005" (regarding the abolition of privileges for payment of taxes and duties (mandatory payments) by certain entities). Higher Commercial Court of Ukraine. Information letter dated 12.05. 2005 N 01-8 / 783. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0783600-05 [In Ukrainian]. [Про Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (щодо скасування пільг із сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) окремими суб'єктами господарювання). Вищий господарський суд України. Інформаційний лист від 12.05.2005 N 01-8/783.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0783600-05
 
22. Passport of Slavutych city. URL: http://e-slavutich.gov.ua/about_city/SitePages/Passport.aspx [In Ukrainian]. [Паспорт м. Славутич]. URL: http://e-slavutich.gov.ua/about_city/SitePages/Passport.aspx
 
23. Strategic plan of social and economic development of the city of Slavutych till 2020 (2001). Ed. V. Udovichenko. [In Ukrainian]. [Стратегічний план соціально-економічного розвитку м. Славутича до 2020 р. За ред. В.Удовиченка. 2001]
 
24. Decision of the Slavutych City Council No. 1326-55-VII of March 6, 2019 "On the Results of the Socio-Economic and Cultural Development of the City of Slavutych in 2018 within the framework of the Strategic Plan for the Social and Economic Development of the City of Slavutych by 2020. URL: http://e-slavutich.gov.ua [In Ukrainian]. [Рішення Славутицької міської ради № 1326-55-VII від 06.03.2019 «Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку міста Славутича за 2018 рік в рамках Стратегічного плану соціально-економічного розвитку міста Славутича до 2020 року»]. URL: http://e-slavutich.gov.ua
 
25. Overview of Labor Market Statistics in Slavutych (2019). URL: https://ua.trud.com/slavutich/salary/684.html [In Ukrainian]. [Огляд статистики ринку праці в Славутичі (2019)]. URL: https://ua.trud.com/slavutich/salary/684.html
 
26. Holling C.S. (2001) Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social Systems. Ecosystems, 4, 390-405.
https://doi.org/10.1007/s10021-001-0101-5
 
27. Code of Ethics, Honesty, Decency, Good Faith and Effective Management of Slavutych Territorial Community, approved by the Decision of Slavutych City Council dated July 27, 2018 No. 1116-46-VII. URL: http://e-slavutich.gov.ua/about_city/SitePages/CodeEthics.aspx [In Ukrainian]. [Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, затверджений Рішенням Славутицької міської ради від 27.07.2018 № 1116-46-VII URL: http://e-slavutich.gov.ua/about_city/SitePages/CodeEthics.aspx].
 
28. The Program "Sustainable Energy Development Plan of the City of Slavutych till 2020", approved by the decision of Slavutych City Council No. 1804-57-VI dated 2.06.2015. URL: http://e-slavutich.gov.ua/about_city/SitePages/city_programs.aspx [In Ukrainian]. [Програма «План дій сталого енергетичного розвитку міста Славутич до 2020 року», затверджена рішенням Славутицької міської ради № 1804-57-VI від 2.06.2015 URL: http://e-slavutich.gov.ua/about_city/SitePages/city_programs.aspx].