О.Л. Дронова, О.Ю. Кононенко. СЛАВУТИЧ: ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТІЙКОСТІ МІСТА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.022
Ukr. geogr. z. 2019, N3:22-36
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

О.Л. Дронова - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
О.Ю. Кононенко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – представити результати дослідження процесів формування стійкості і адаптаційних механізмів розвитку міста Славутич, наймолодшого міста-супутника АЕС в Україні. Стійкість (англ. Resilience) полягає у здатності будь-якої системи повертатися до свого функціонального стану після неочікуваних впливів. У цьому контексті, стійкість міст (англ. Urban Resilience) передбачає здатність всіх складових міської системи зберігати чи швидко відновлювати власні функції в умовах їх порушень після непередбачуваних подій, а також можливості адаптуватися до змін. У результаті дослідження для Славутича систематизовано загрози та виклики соціально-економічного розвитку міста, а також відповіді на них з боку системи міського управління. Результати опитування мешканців міста забезпечили можливість узагальнити перцепційний вимір викликів і визначити перспективи формування потенціалу стійкості міста. Виявлено, що головні групи викликів включають: закриття Чорнобильської атомної електростанції і скорочення фінансування заходів на подолання наслідків аварії; низький рівень диверсифікації економіки та нестачу робочих місць для висококваліфікованих фахівців; тенденції старіння населення і зміну соціального складу населення, пов’язану з відтоком молоді і висококваліфікованих кадрів; територіальну відірваність міста від області; зношеність міської інфраструктури і житлово-комунального господарства; повільне впровадження ринкових механізмів. До відповідей на такі виклики віднесено заходи, пов’язані з ефективними практиками управління містом, стимулюванням інноваційної діяльності у сфері ядерної та альтернативної енергетики, енергозбереження, інформаційних технологій, культурно-мистецькими подіями, що свідчить про те, що система управління і планування міського розвитку активно формує адаптаційні механізми потенціалу стійкості Славутича, однак цей процес не завершений. Підхід до аналізу загроз і перспектив формування потенціалу стійкості молодого монофункціонального міста з унікальним походженням є новаторським, особливо зважаючи на те, що дуже обмежену кількість вітчизняних досліджень присвячено систематичному розгляду розвитку міст у плані концепції стійкості.

Ключові слова: 
стійкість міста, атомоград, Чорнобильська атомна електростанція, виклики та загрози міського розвитку, опитування, Славутич
Сторінки: 
22-36