О.О. Бейдик, О.І. Топалова, Л.А. Прохорова. ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.037
Ukr. geogr. z. 2019, N3:37-42
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

О.О. Бейдик - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
О.І. Топалова - Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
Л.А. Прохорова - Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Резюме: 

Мета дослідження – визначення чинників та перспектив розвитку туризму за умов проведення децентралізації (на прикладі Запорізької області). Сучасний етап розвитку країни, децентралізація - це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів місцевим отрганам влади, де вони можуть бути найуспішніше реалізовані.Основні позиції процесів децентралізації та реформування викладені у Стратегії сталого розвитку "Україна 2000", яка орієнтована також і на розвиток туристичної галузі. В основу наукового дослідження регіонального туризму в умовах децентралізації покладено два основні методологічні підходи: діалектичний та територіальний. На аналітичному та синтетичному етапах досліджень використано методи кореляційного аналізу, порівняльно-географічного аналізу та картографічного моделювання. У процесі дослідженням виявлено пріоритетні напрями розвитку туризму в Запорізькій області в умовах децентралізації, визначено перспективні контури об’єднаних територіальних громад та розглянуто передумови формування туристичних дестинацій в регіоні. Запропоновано картографічну модель рекреаційно-туристського потенціалу об’єднаних територіальних громад Запорізької області. Перспективним актуальним напрямом подальших досліджень є визначення просторових контурів об'єднаних територіальних громад.

Ключові слова: 
регіональний туризм, децентралізація, об’єднана територіальна громада, просторовий каркас, курортополіс, субгалузь, геосайти, Запорізька область
Сторінки: 
37-42