О.О. Бейдик, О.І. Топалова, Л.А. Прохорова. ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.037
Ukr. geogr. z. 2019, N3:37-42
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.О. Бейдик - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
О.І. Топалова - Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
Л.А. Прохорова - Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Резюме: 

Мета дослідження – визначення чинників та перспектив розвитку туризму за умов проведення децентралізації (на прикладі Запорізької області). Сучасний етап розвитку країни, децентралізація - це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів місцевим отрганам влади, де вони можуть бути найуспішніше реалізовані.Основні позиції процесів децентралізації та реформування викладені у Стратегії сталого розвитку "Україна 2000", яка орієнтована також і на розвиток туристичної галузі. В основу наукового дослідження регіонального туризму в умовах децентралізації покладено два основні методологічні підходи: діалектичний та територіальний. На аналітичному та синтетичному етапах досліджень використано методи кореляційного аналізу, порівняльно-географічного аналізу та картографічного моделювання. У процесі дослідженням виявлено пріоритетні напрями розвитку туризму в Запорізькій області в умовах децентралізації, визначено перспективні контури об’єднаних територіальних громад та розглянуто передумови формування туристичних дестинацій в регіоні. Запропоновано картографічну модель рекреаційно-туристського потенціалу об’єднаних територіальних громад Запорізької області. Перспективним актуальним напрямом подальших досліджень є визначення просторових контурів об'єднаних територіальних громад.

Ключові слова: 
регіональний туризм, децентралізація, об’єднана територіальна громада, просторовий каркас, курортополіс, субгалузь, геосайти, Запорізька область
Сторінки: 
37-42
Література: 

1. Administrative - territorial structure of Ukraine: methodological bases and practice of reforming: monograph (2016). Lviv. 216 p. [In Ukrainian]. [Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія. Львів, 2016. 216 с.]
 
2. Baranovskyi M.O. (2017). Financial decentralization in Ukraine: recnliarities of implementation. Ukrainian geographical journal, 4, 30-38. [In Ukrainian]. [Барановський М.О. Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення // Укр. геогр. журн. 2017. № 4. С. 30-38]. [In Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030
 
3. Oliinyk Ya.B., Ostapenko P.O. (2016). The Formation of amalgamated territorial Communities in Ukraine: Benefits, Risks, treats. Ukrainian geographical journal, 4, 37-43]. [In Ukrainian]. [Олійник Я.Б., Остапенко П.О. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози // Укp. геогр. журн. 2016. № 4. С. 37-43.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037
 
4. Danylyshyn B.M., Pylypiv V.V. (2016). Decentralization in the EU countries: lessons for Ukraine. Regional economy, Iss. 1, 5-11. [In Ukrainian]. [Данилишин Б.М., Пилипів В.В. Децентралізація в країнах ЄС: уроки для України // Регіональна економіка. 2016. Вип. 1. С. 5-11.]
 
5. Beydik O.O. (2011). Recreational Resources of Ukraine . Kyiv. 462 p. [In Ukrainian]. [Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України. Київ, 2011. 462 с.]
 
6. Beydik O. O. (2013). Unique Ukraine: Geography and Resources of the Tourism: Textbook. Kyiv. 572 p. [In Ukrainian]. [Бейдик О. О. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму: Навчальний посібник. Київ, 2013. 572 с.]
 
7. Bortnyk S.Yu. Gerasimenko N.P., Wimbledon V. (2018). Application of classification of geosites of Ukraine in geotourism education. L'viv, 211-214. [In Ukrainian]. [Бортник С. Ю., Герасименко Н. П., В. Уімблдон. Застосування класифікації геосайтів України у геотуристичний освіті. Львів, 2018. С. 211-214.].
 
8. Kalinin V. I., Gurskyi D. S. (2007). Geological landmarks of Ukraine. Kyiv. 320 p. [In Ukrainian]. [Калінін В.І., Гурський Д. С. Геологічні пам'ятки України. Київ, 2007. 320 с.]
 
9. Prokhorova L. A., Topalova O.I., Nepsha O.V. (2018). The northern coast of the Sea of Azov within Zaporizhya region as the perspective direction in geotourism. L'viv, 182-185. [In Ukrainian]. [Прохорова Л. А., Топалова О. І., Непша О. В. Північне узбережжя Азовського моря в межах Запорізької області як перспективний напрям в геотуризмі. Львів, 2018. С. 182-185.]
 
10. Topalova O. I. (2017). The modern condition of Development of Geological Tourism in Zaporizhya region. Kyiv, 113-117. [In Ukrainian]. [Топалова О. І. Сучасний стан розвитку геологічного туризму в Запорізькій області. Київ, 2017. С. 113-117.]
https://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.18
 
11. Managing Decentralisation: A New Role for Labour Market Policy, Organisation for Economic Co-operation and Development, Local Economic and Employment Development (Program). OECD Publishing, 2003. P. 135.