А.В. Мельник, Н.В. Чир. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЯДРА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.043
Ukr. geogr. z. 2019, N3:43-52
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

А.В. Мельник - Ужгородський національний університет;
Н.В. Чир - Ужгородський національний університет.

Резюме: 

Мета публікації ‒ дослідження структури та сучасного стану природно-заповідного фонду (ПЗФ) області як ядра для розвитку екологічного туризму. Закарпатська область характеризується наявністю високого природно-рекреаційного та туристично-курортного потенціалу. В аспекті розвитку природно-заповідної справи в Україні Закарпатська область посідає одне з провідних місць. Станом на 2018 рік в області сформовано мережу в кількості 468 об’єктів і територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальною площею 204,2 тис. га (14,5 % від площі області). Здійснено оцінювання репрезентативності природно-заповідної мережі Закарпатської області, визначено її якість за індексом інсуляризованості шляхом проведення розрахунків середнього його показника по області. Проаналізовано динаміку природозаповідання в Закарпатській області, охарактеризовано потенціал ПЗФ території для розвитку екологічного туризму. Зокрема, для порівняння проаналізовано частку та співвідношення функціональних зон у національних природних парках Європи та України (на прикладі НПП Закарпатської області).

Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, екологічний туризм, мережа ПЗФ, індекс інсуляризованості, Закарпатська область
Сторінки: 
43-52