Ореста Бордун. ЛОКАЛЬНА ТУРИСТИЧНА СИСТЕМА МІСТА ЛЬВІВ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.053
Ukr. geogr. z. 2019, N3:53-59
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Ореста Бордун - Львівський національний університет імені Івана Франка.

Резюме: 

Метою статті є обґрунтування системи індикаторів сталого (збалансованого) розвитку Львівської локальної туристичної системи (ЛЛТС) як центрального інструменту для удосконалення планування та управління туристичною індустрією у місті. Методи дослідження поєднують опитування та аналіз, проведені у лютому 2019 року автором статті для доповнення офіційної статистики Львівської міської ради за 2018 рік. Визначено ключові показники збалансованості ЛЛТС, а саме: туристична привабливість міста (наявність культурних, історичних і релігійних об’єктів, культурні заходи та розваги, гостинність місцевого населення, загальна атмосфера та краса міста) та задоволеність туристів (оцінка якості таких туристичних послуг як проживання, харчування, туристична інформація, транспорт, доступність та ціни на товари, стан доріг, питання безпеки тощо). Серед основних індикаторів недоліків і загроз ЛЛТС – неконтрольовані будівельні роботи в історичній частині міста, обмеженість простору для туристів, збільшення використання ресурсів, перевантаженість інфраструктури та проблеми з утилізацією відходів. Уперше проаналізовано основні показники та індикатори сталого (збалансованого) розвитку туризму в місті Львів: економічні, екологічні та соціальні. Для забезпечення довгострокового планування та ефективного управління туристичними активами міста важливо впроваджувати моніторингові програми, спрямовані на виявлення проблемних питань і визначення потреб у розвиткові місцевого туризму з використанням системи викладення індикаторів і показників.

Ключові слова: 
локальна туристична система, індикатори сталого (збалансованого) розвитку, індекс задоволеності туристів, індекс привабливості локальної туристичної системи, Львів
Сторінки: 
53-59
Література: 

1. Doan P. V. (2015). Local systems in territorial administration of tourism in Ukraine. Dissertation on obtaining of scientific degree of geographical sciences candidate. Kyiv, 21 p. [In Ukrainian]. [Доан П. В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в Україні. Автореф дис… к.г.н. http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/2ed/aref_DOAN.pdf]
 
2. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations (2004): A Guidebook, Madrid: WTO.
 
3. Lisovsky S.A. (2009). Society and nature: balance of interests in the territory of Ukraine. Zytomyr. 300 p. [In Ukrainian]. [Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Житомир, 2009. 300 с.]
 
4. Strategy of sustainable development of Ukraine till 2030. Project - 2017. Ed. L.G. Rudenko. Kyiv. 112 p. [In Ukrainian]. [Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017 / під ред. Л.Г. Руденка. Київ, 112 с.]
 
5. Polyvach K.A. (2012). Cultural Heritage and its infenence on defelopment of regions of Ukraine. Kyiv. 208 p. [In Ukrainian]. [Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ. 2012. 208 с.]
 
6. Grechko T.K., Lisovsky S.A., Romaniuk S.A., Rudenko L.G. (2015). Public administration in ensuring sustainable (balanced) development: manual book. Cherson. 264 p. [In Ukrainian]. [Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: навч посіб. Херсон, 2015. 264 с.]
 
7. Scientific fundamentals of the strategy for sustainable development of Ukraine: monograph. (2012). Odessa, 714 p. [In Ukrainian]. [Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України: монографія. 2012. 714 с.]
 
8. Sazhneva N., Arsenenko I. (2012). The aktnality and Lines of defelopment of a competitive tourism market in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 40-49. [In Ukrainian]. [Сажнева Н.М., Арсененко І.А. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні // Укр. геогр. журн. 2012. № 1. 40-43]
 
9. Beydik O., Novosad N. (2012). Factor analysis of forming of streams of entrance tourism of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 44-49. [In Ukrainian]. [Бейдик О.О., Новосад Н.О. Факторний аналіз формування потоків в'їзного туризму України // Укр. геогр. журн. 2012. № 1. С. 44-49]
 
10. Mesentsev K.V., Denusenko O.O. (2018). Cities in post-socialist space: approaches to conceptualization and placing in urban discourse . Ukrainian geographical journal, 4. 16-24. [In Ukrainian]. [Мезенцев К.В., Денисенко О.О. Міста на постсоціалістичному просторі: підходи концептуалізації та місце в урбаністичному дискурсі // Укр. геогр. журн., 2018. № 4. С. 16-24.]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.016
 
11. Nawrot Ł., Zmyślony P.(2013). Competitiveness of Polish cities at European tourism market, Actual Problems of Economics, 10(148): 381-392.
 
12. Zamfir A., Corbos R.-A. (2015). Towards Sustainable Tourism Development in Urban Areas: Case Study on Bucharest as Tourist Destination. Sustainability, 7, 12709-12722. Doi:10.3390/su70912709.
https://doi.org/10.3390/su70912709
 
13. Comprehensive strategy of L'viv development 2012 - 2025. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf [In Ukrainian]. [Комплексна стратегія розвитку Львова 2012 - 2025. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf]
 
14. Report of the Tourism Department of the L'viv City Council 2018. URL: https://city-adm.lviv.ua/news/government/260385-departament-rozvytku-lmr-prozvituvav-pro-robotu-u-2018-rotsi-u-haluzi-turyzmu. [In Ukrainian]. [Звіт Управління туризму Львівської міської Ради 2018. URL: https://city-adm.lviv.ua/news/government/260385-departament-rozvytku-lmr-prozvituvav-pro-robotu-u-2018-rotsi-u-haluzi-turyzmu]