Ореста Бордун. ЛОКАЛЬНА ТУРИСТИЧНА СИСТЕМА МІСТА ЛЬВІВ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.053
Ukr. geogr. z. 2019, N3:53-59
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

Ореста Бордун - Львівський національний університет імені Івана Франка.

Резюме: 

Метою статті є обґрунтування системи індикаторів сталого (збалансованого) розвитку Львівської локальної туристичної системи (ЛЛТС) як центрального інструменту для удосконалення планування та управління туристичною індустрією у місті. Методи дослідження поєднують опитування та аналіз, проведені у лютому 2019 року автором статті для доповнення офіційної статистики Львівської міської ради за 2018 рік. Визначено ключові показники збалансованості ЛЛТС, а саме: туристична привабливість міста (наявність культурних, історичних і релігійних об’єктів, культурні заходи та розваги, гостинність місцевого населення, загальна атмосфера та краса міста) та задоволеність туристів (оцінка якості таких туристичних послуг як проживання, харчування, туристична інформація, транспорт, доступність та ціни на товари, стан доріг, питання безпеки тощо). Серед основних індикаторів недоліків і загроз ЛЛТС – неконтрольовані будівельні роботи в історичній частині міста, обмеженість простору для туристів, збільшення використання ресурсів, перевантаженість інфраструктури та проблеми з утилізацією відходів. Уперше проаналізовано основні показники та індикатори сталого (збалансованого) розвитку туризму в місті Львів: економічні, екологічні та соціальні. Для забезпечення довгострокового планування та ефективного управління туристичними активами міста важливо впроваджувати моніторингові програми, спрямовані на виявлення проблемних питань і визначення потреб у розвиткові місцевого туризму з використанням системи викладення індикаторів і показників.

Ключові слова: 
локальна туристична система, індикатори сталого (збалансованого) розвитку, індекс задоволеності туристів, індекс привабливості локальної туристичної системи, Львів
Сторінки: 
53-59