Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.018
Ukr. geogr. z. 2019, N4:18-27
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

Л.А. Горошкова - Запорізький національний університет;
Є.В. Хлобистов - Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Резюме: 

Мета дослідження – проведення суспільно-географічного обґрунтування напрямів, моделей, механізмів та пріоритетів реформування адміністративно-територіального устрою країни на засадах децентралізації на прикладі Запорізької області. Проведений аналіз результатів децентралізації забезпечив можливість виявити чинники, що сповільнюють процеси реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Доведено необхідність суспільно-географічного обґрунтування механізмів подальшого розвитку реформ. Запропоновано здійснення подальшого укрупнення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) шляхом їх об’єднання у кластери. Для визначення рівня, можливостей і перспектив створення кластерів ОТГ використано кластерний аналіз, який був проведений на прикладі ОТГ Запорізької області. За результатами проведеного аналізу виявлено наявність семи кластерів, до складу кожного з яких входять ОТГ з подібним рівнем економічного розвитку. Сформовано пропозиції щодо приєднання на наступному етапі децентралізації до сформованих кластерів тих сільських рад, в яких не створено ОТГ. Отримані результати можуть бути основою для розроблення рекомендацій щодо оптимізації використання соціально-економічного потенціалу розвитку об’єднаних територіальних громад. Проведене дослідження, спрямоване на наукове забезпечення процесів децентралізації, сприятиме формуванню оптимальних територіальних комплексів, які акцентують регіональну політику на базовий та субрегіональний територіальний рівень, що матиме потенціал та спроможність до сталого розвитку.

Ключові слова: 
адміністративно-територіальний устрій, децентралізація, об’єднані територіальні громади, соціально-економічний потенціал розвитку, кластерний аналіз, кластери, Запорізька область
Сторінки: 
18-27