Г.І. Денисик, А.М. Коломієць, І.В. Громов, Д.І. Коломієць, Д. Каменова. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.028
Ukr. geogr. z. 2019, N4:28-39
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Г.І. Денисик - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
А.М. Коломієць - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
І.В. Громов - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Д.І. Коломієць - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Д. Каменова - Варненський університет менеджменту, Болгарія.

Резюме: 

Проаналізовано суть та основні характеристики явища наукового туризму; визначено сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Європі та Україні; вперше вивчено фактичні пропозиції європейських країн щодо програм стажування викладачів; визначено сучасну ситуацію та потенційні можливості закордонних стажувань для професійного розвитку викладачів українських університетів; окреслено перспективи розвитку наукового туризму в Україні та перспективи стажування іноземних колег на базі українських університетів. Зазначено, що нові знання, інформація, вміння та досвід, здобуті під час наукових екскурсій, активно використовуються у подальшій практичній професійній діяльності викладачів вищої школи. Тому автори дійшли висновку, що вивчення та використання прогресивного європейського досвіду сприятиме наближенню української системи професійної освіти до європейських стандартів. Також було зроблено висновок про необхідність проведення значної кількості організаційних заходів та заходів для адекватного реагування на світову тенденцію академічної міграції студентів та викладачів, а також для залучення представників міжнародних наукових спільнот до українських вищих навчальних закладів. Основним завданням є розроблення рекламних заходів, що представляють наші наукові та навчальні досягнення в максимально позитивному світлі. Необхідно також розвивати інфраструктуру та заохочувати діяльність інститутів, університетів, науково-дослідних центрів, спрямовану на розвиток освітнього та наукового туризму. Наукова новизна полягає у визначенні основних причин, що мотивують викладачів вищої школи брати участь у наукових програмах туризму.

Ключові слова: 
міжнародна науково-педагогічна комунікація, зарубіжне стажування, міжнародне співробітництво, науковий туризм
Сторінки: 
28-39
Література: 

1. Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part (2014). Official Journal of the European Union. L 311/1. 31.10.2014. Brussels.
 
2. Ivanov S., Tashlai I. (2014). Educational tourism - the case of Eastern European students: driving forces, consequences, and effects on the tourism industry. Tourism Today, 14, 37-54.
 
3. Brent W.R., Carr N., Cooper, C.P. (2003). Managing educational tourism. London : Cromwell Press.
 
4. Ageeva O.A. (2011). Management of the Educational Tourism in Russia. Innovations and Investments, 19(3), 201-205.
 
5. Laarman J.G., Perdue R.R. (1980). Tropical science and tourism: The case of OTS in Costa Rica. Tourism Management, 10 (1), 29-38.
https://doi.org/10.1016/0261-5177(89)90032-0
 
6. Holbrook M.B., Hirschman E.C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fan. The Journal of Consumer Research, 9, 132-140.
https://doi.org/10.1086/208906
 
7. Kujawinski P. (2018). Colliders, Sundials and Wonder: When Science Is Your Destination. The New York Times, May 28, 2018.
 
8. Ilyina L., Mieczkowski Z. (1992) Developing Scientific Tourism in Russia. Tourism Management, 13(3), 327-331.
https://doi.org/10.1016/0261-5177(92)90106-H
 
9. Laing J. H. (2010). Science tourism: exploring the potential for astrobiology funding and outreach. Evolution and Life: Surviving Catastrophes and Extremes on Earth and Beyond. Paper presented at Astrobiology Science Conference, April 26-20, 2010, League City, Texas, 5047-5048.
 
10. Pichlerová M. (2007). Scientific Tourism Development in the Slovak Carpathians. Ecotourism and sustainable development in the Carpathians. Paper presented at the International Conference, October 10-12, 2010, Carpathian Biosphere Reserve, Rakhiv, Ukraine, 251-254.
 
11. Molokacova L., Molokac S. (2011). Scientific tourism: tourism in science or science in tourism? Acta Geoturistica, 2(1), 41-45.
 
12. Bourlon F., Torres R. (2016). Scientific tourism, a tool for tourism development in Patagonia. LabEx ITEM Innovation and Mountain territories. Paper presented at the Second International Winter School, 27-29 January, 2016, Autrans (France).
 
13. Volovyk P.M. (2010). Probability Theory and Mathematical Statistics in Pedagogy. Khmelnytskyi, 250 p. [In Ukrainian]. [Воловик П.М. Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці. НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих / за ред. В.Є. Береки. - Хмельницький, 2010. 250 с.]
 
14. Glass G.V., Stanley J.C. (1970). Statistical Methods in Education and Psychology. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
 
15. The Law of Ukraine «On Higher Education», 1556-VII. (2014). Verkhovna Rada of Ukraine Secretariat. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [In Ukrainian]. [Закон України «Про вищу освіту» (2014). Відомості Верховної Ради України. 1556-VІІ.]
 
16. UA-Travels (2017). Visit UNESCO World's Heritage Objects in Ukraine. URL: http://ua-travels.in.ua/2017/10/17/ua-travels-vidviduyemo-svitovu-spadshhinu-yunesko-v-ukra%D1%97ni/
 
17. Khaliavka M. (2016). History and Development of Scientific Tourism in Ukraine. East-European Historical Bulletin, Iss.1, 100-105 [In Ukrainian]. [Халявка М. Історія та стан розвитку наукового туризму в Україні / М. Халявка // Східноєвропейський історичний вісник. 2016. Вип. 1. С. 100-105.]