Г.І. Денисик, А.М. Коломієць, І.В. Громов, Д.І. Коломієць, Д. Каменова. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.028
Ukr. geogr. z. 2019, N4:28-39
Автори: 

Г.І. Денисик - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
А.М. Коломієць - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
І.В. Громов - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Д.І. Коломієць - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Д. Каменова - Варненський університет менеджменту, Болгарія.

Резюме: 

Проаналізовано суть та основні характеристики явища наукового туризму; визначено сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Європі та Україні; вперше вивчено фактичні пропозиції європейських країн щодо програм стажування викладачів; визначено сучасну ситуацію та потенційні можливості закордонних стажувань для професійного розвитку викладачів українських університетів; окреслено перспективи розвитку наукового туризму в Україні та перспективи стажування іноземних колег на базі українських університетів. Зазначено, що нові знання, інформація, вміння та досвід, здобуті під час наукових екскурсій, активно використовуються у подальшій практичній професійній діяльності викладачів вищої школи. Тому автори дійшли висновку, що вивчення та використання прогресивного європейського досвіду сприятиме наближенню української системи професійної освіти до європейських стандартів. Також було зроблено висновок про необхідність проведення значної кількості організаційних заходів та заходів для адекватного реагування на світову тенденцію академічної міграції студентів та викладачів, а також для залучення представників міжнародних наукових спільнот до українських вищих навчальних закладів. Основним завданням є розроблення рекламних заходів, що представляють наші наукові та навчальні досягнення в максимально позитивному світлі. Необхідно також розвивати інфраструктуру та заохочувати діяльність інститутів, університетів, науково-дослідних центрів, спрямовану на розвиток освітнього та наукового туризму. Наукова новизна полягає у визначенні основних причин, що мотивують викладачів вищої школи брати участь у наукових програмах туризму.

Ключові слова: 
міжнародна науково-педагогічна комунікація, зарубіжне стажування, міжнародне співробітництво, науковий туризм
Сторінки: 
28-39