П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок. ЕКОСИСТЕМНА ЦІННІСТЬ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ЛІСУ ЯК МІСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ТЕРИТОРІЙ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ

https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040
Ukr. geogr. z. 2019, N4:40-49
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

П.Г. Шищенко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
О.П. Гавриленко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Є.Ю. Циганок - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Мета дослідження – ідентифікувати цінності екосистем Голосіївського лісу, та з’ясувати причини деградації їх внаслідок впливу на лісові екосистеми великого міста та недосконалої організації території національного природного парку «Голосіївський» у м. Київ. За допомогою програмного забезпечення QGIS, аналізу Google-знімків, наявних цифрових карт і результатів польових досліджень побудовано картосхему просторового прояву екологічних конфліктів між різними суб’єктами природокористування на території Голосіївського лісу. В результаті проведених досліджень ідентифіковано потенційні загрози впливу мегаполісу на екосистеми Голосіївського лісу. Новизна дослідження полягає у виявленні причин і механізмів деградації лісових екосистем міських природоохоронних територій з прив’язкою до конкретних конфліктів природокористування та їх відображенні на відповідній картосхемі з метою недопущення подальшого занепаду заповідних екосистем.

Ключові слова: 
міські природоохоронні території, Голосіївський ліс, екосистемна цінність, конфлікти природокористування, урбанізоване середовище, біорізноманіття
Сторінки: 
40-49