Б.В. Кіндюк, В.Н. Патлачук, О.В. Патлачук. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗЕМЛЯХ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА

https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.049
Ukr. geogr. z. 2019, N4:49-56
Мова публікації: 
Українська
Автори: 

Б.В. Кіндюк - Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ;
В.Н. Патлачук - Національний університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, Київська область;
О.В. Патлачук - Донецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія Управління Персоналом», Краматорськ, Донецька область.

Резюме: 

У статті розглянуто питання природокористування, охорони природи, захисту окремих природних об’єктів на землях українського козацтва. Реконструювання картини природних умов, зокрема особливостей клімату, водності річок, площі лісів та їх видового складу, поширення різних видів тварин у період з другої половини ХVІІ до кінця ХVІІІ ст., тобто у час розквіту та занепаду Запорізької Січі, здійснено на основі архівних матеріалів, наукової літератури, картографічних творів та інших джерел. Заходи, здійснювані на землях українського козацтва стосовно природокористування та охорони природи, розглянуто на підставі універсалів українських гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Скоропадського та Кирила Розумовського, що збереглися до наших часів, а також нормативно-правових актів Коша, зокрема надання дозволів (ордерів) на різні види та обсяги природокористування, а також наказів паланкової та полкової старшини, що встановлювали не лише обмеження на використання природних ресурсів, а й відповідальність за їх порушення. Досвід українського козацтва у сфері охорони природи набуває особливої актуальності в нинішніх умовах.

Ключові слова: 
Запорізька Січ, українське козацтво, охорона природи, гетьманські універсали, Ордери Коша
Сторінки: 
49-56