В.В. Бондар. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕТРОПОЛІСІ КИЄВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.045
Ukr. geogr. z. 2020, N1:45-50
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.В. Бондар - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета статті – виявити особливості територіального розвитку організаційно-управлінської функції столичного метрополісу, на прикладі просторової локалізації штаб-квартир найбільших компаній України. Визначено кількісне представництво головних офісів ТОП-100 компаній для метрополісу Києва в регіональному вимірі країни та розглянуто чинники їх територіального розосередження. При цьому встановлено, що 3/4 штаб-квартир метрополісу локалізується в межах його загальноміського ядра та інших прилеглих історично сформованих територій (Кудрявець, Лук’янівка, Паньківщина, Черепанова гора). Здійснено порівняльний аналіз розподілу штаб-квартир найбільших компаній в межах метрополісів Києва та Пекіна за видами їх економічної діяльності. Виявлено також деякі прояви розвитку децентралізаційних процесів організаційно-управлінської функції прилеглої території Києва, насамперед для міських поселень першого агломерованого порядку. Наукова новизна полягає у дослідженні територіальних аспектів розміщення об’єктів корпоративного менеджменту в межах міського простору столичного метрополісу в контексті важливості їх функціонування для розвитку національної економіки. Дослідження особливостей розвитку організаційно-управлінської функції Києва дає можливість розкрити специфіку розвитку наявних метрополітарних процесів, а також виявити їх роль у розвитку міста та його прилеглої території. Крім того локалізація об’єктів корпоративного менеджменту столичного метрополісу відображає основні прояви розвитку стратегічного управління видами діяльності в різних секторах господарства, які формують економіку міста та визначають його роль у регіональному розвитку.

Ключові слова: 
столичний метрополіс, штаб-квартира компанії, корпоративний менеджмент, третинний сектор економіки, оптово-роздрібна торгівля, фінансова діяльність
Сторінки: 
45-50
Література: 

1. Rogach O., Kosmina V. (2016). Transnational corporations and export of new industrial countries of Asia. Monograph. Kyiv, 256 p. [In Ukrainian]. [Рогач О., Косьміна В. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії. Монографія. Київ, 2016. 256 с.]
 
2. Denisenko O.O. (2012). Metropolization processes: word economic aspect. Kyiv, 193 p. [In Ukrainian]. [Денисенко О. О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект: монографія. Київ, 2012. 193 с.]
 
3. Boyko-Boychuk O.V. (2007). World tendencies of urban development: international experience. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07bovmmd.htm [In Ukrainian]. [Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку міст: міжнародний досвід. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07bovmmd.htm]
 
4. Denisenko O.O. (2009). Localization of TNC headquarters as a manifestation of the organizational and managerial function of the centers of the world economy. Ukrainian geographical journal, 3, 35-42. [In Ukrainian]. [Денисенко О. О. Локалізація штаб-квартир ТНК як прояв організаційно-управлінської функції центрів світового господарства // Укр. геогр. журн. 2009. № 3. С. 35-42.]
 
5. Metropolitan functions of large cities of Ukraine: potential and prospects of implementation. Monograph. Ed. M.I.Melnyk (2016). Lviv, 552 p. [In Ukrainian]. [Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія. За ред.. М.І.Мельник. Львів, 2016. 552 с.]
 
6. Zasadko V.V. (2013). Realization of metropolitan functions of cities: European experience and Ukrainian perspectives. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Metropolitan functions of regional centers in the Western region. Collection of materials and documents. Lviv. Iss. 2, 165-171. [In Ukrainian]. [Засадко В. В. Реалізація метрополійних функцій міст: європейський досвід та українські перспективи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону: зб. наук. пр. Львів, 2013. Вип. 2. С. 165-171.]
 
7. Zanadvorov V.S., Zanadvorova A.V. (2003). City Economics: An introductory course. Textbook. Moscow, 272 p. [In Russian]. [Занадворов В. С., Занадворова А. В. Экономика города: Вводный курс: Учебное пособие. Москва, 2003. 272 с.]
 
8. Gottman J. (2013). Capital cities. Logos, 4, 15-38. [In Russian]. [Готтман Ж. Столичные города // Логос. 2013. № 4. С. 15-38.]
 
9. Sluka N.A. (2005). City-centric model of the world economy. Moscow. 168 p. [In Russian]. [Слука Н. А. Градоцентрическая модель мирового хозяйства. Москва, 2005. 168 с.]
 
10. Yalovetsky B. (2000). Metropolisation processes. Belarusian economic journal, 1, 37-51. [In Belarusian]. [Яловецкий Б. Процессы метрополизации // Белорусский экономический журнал. 2000. № 1. С. 37-51.]
 
11. Top-100 largest companies in Ukraine by the amount of tax payments for 2018. URL: https://rating.zone/top-100-najbilshykh-companij-ukrainy-za-2018-rik [In Ukranian]. [ТОП-100 найбільших компаній України за сумою сплати податкових платежів за 2018 рік. URL: https://rating.zone/top-100-najbilshykh-companij-ukrainy-za-2018-rik]
 
12. Atlas Kyiv. Reference map edition. Ed. D. Isaiev (2018). Iss. 18. Kyiv, 168 p. [In Ukrainian]. [Атлас "Київ" Довідкове картографічне видання / Відп. ред. Д. Ісаєв; Київ, 2018. Вип. 18. 168 с.]
 
13. Chines company in the Top-500 list 2018. URL: https://fortune.com/global500/2018/search/china.