С.Д. Бранн, О.Л. Дронова, Л.Г. Руденко, О.М. Лейберюк. ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СТАН РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.002
Ukr. geogr. z. 2020, N2:02-12
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.Д. Бранн - Університет Кентуккі, Лексінгтон, США;
О.Л. Дронова - Інститут географії НАН України, Київ, Україна;
Л.Г. Руденко - Інститут географії НАН України, Київ, Україна;
О.М. Лейберюк - Інститут географії НАН України, Київ, Україна.

Резюме: 

Вперше з врахуванням існуючих публікацій висвітлено результати дослідження впливу військового вторгнення Російської Федерації в Україну у 2014 р. на життя і професійну діяльність географів України. Дослідження здійснено за ініціативою Національного комітету географів України. Наголошено на недотриманні міжнародних угод щодо непорушності кордонів і територіальної цілісності держав.Отримані результати на основі опитування за розповсюдженими спеціальними анкетами серед членів Українського географічного товариства, що проживають в різних регіонах України, забезпечили можливість виявити важливі негативні впливи вторгнення на професійну діяльність географів держави, на їх стосунки із фахівцями Росії, Криму та тих, що лишились на окупованій території Донбасу, на погіршення їх сучасного життя та життя сімей, на зміни в орієнтації подальших творчих стосунків із географами сусідніх держав. Констатовано, що події, які відбуваються на Сході України внаслідок вторгнення військових формувань в Україну призвели до значних змін у професійній діяльності географів України (зміна програми викладання предметів, потреба підготовки нових підручників, значна активізація публічних виступів, переорієнтація у виборі полігонів досліджень і проведення наукових і виробничих практик, припинення використання публікацій науковців із Росії, творчих стосунків із російськими колегами тощо), а також до значних змін в особистому житті (зміна місця роботи і місць проживання, пошуки роботи та житла для сімей після переїзду з окупованих територій, психологічних навантажень у зв’язку з втратою набутого статусу, розривом родинних зв’язків, необхідністю адаптування до нових умов проживання, в нових колективах і таке інше). За таких умов активізувалися волонтерські рухи і намагання до консолідації зусиль з метою відновлення територіальної цілісності України та її самостійного вектора розвитку.

Ключові слова: 
військове вторгнення, наукова спільнота, Українське географічне товариство, Україна, Донбас, Крим, тимчасово окуповані території
Сторінки: 
02-12
Література: 

1. Shemshuchenko Yu.S. (2005). Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe in 1975. Encyclopedia of Ukrainian History. Vol. 3. Kyiv, 209 p. [In Ukrainian]. [Шемшученко Ю.С. Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ. 2005. Т. 3. С. 209.]
 
2. Balabanov G. (2015). Modern Ukraine through cross-border population flows. Economic and social geography. Iss.1 (71). Kyiv, 10-17. [In Ukrainian]. [Балабанов Г. В. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. Київ, 2015. Вип. 1 (71). С. 10-17.]
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.71.10-17
 
3. Pidhrushnyi H.P. (2017). Urbogenesis in Ukraine: determining factors, peculiarities of manifestation and main stages. Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes. Kyiv, 48-64. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П. Урбогенез в Україні: визначальні чинники, особливості прояву та основні етапи // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія. Київ, 2017. С. 48-64.].
 
4. Ministry of Social Policy of Ukraine. Internally Displaced Persons. URL: https://www.msp.gov.ua/news/16541.html [In Ukrainian]. [Міністерство соціальної політики України. Внутрішньо переміщені особи. 2019. URL: https://www.msp.gov.ua/news/16541.html]
 
5. Libanova E. M. (2015). Restoration of the Donbas: assessment of socio-economic losses and priority directions of public policy. Visnyk  of the National Academy of Sciences of Ukraine, 11, 13-25. [In Ukrainian] [Лібанова Е. М. Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики // Вісник Національної академії наук України. 2015. № 11. С. 13-25.]
 
6. Jaroscewicz M. (2015). The migration of Ukrainians in times of crisis. Central and Eastern European Online Library. OSW Commentary. URL: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-10-19/migration-ukrainians-times-crisis
 
7. Davis C. M. (2016). The Ukraine conflict, economic-military power balances and economic sanctions. Post-Communist Economies, 28 (2), 167-198.
https://doi.org/10.1080/14631377.2016.1139301
 
8. Environmental Assessment and Recovery Priorities for Eastern Ukraine. Report in the framework of the OSCE project Determining environmental damage in eastern Ukraine. (2017). Kyiv, 88 p. [In Ukrainian]. [Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. Доповідь у рамках проекту ОБСЄ «Визначення шкоди навколишньому середовищу на сході України». К. 2017. 88 с.]
 
9. Toal G. (2017). Near Abroad: Putin, the West and the Context over Ukraine and the Caucasus. New York and London, 408 p.
 
10. Walker S. B. (2017). Long Hangover: Putin's New Russia and the Ghosts of the Past. New York, 288 p.
 
11. Kuzio T. (2017). Putin's War against Ukraine. Revolution, Nationalism and Crimea. Toronto, 490 p.
 
12. Kuzio T. (2018). Euromaidan revolution, Crimea and Russia-Ukraine war: Why it is time for a review of Ukrainian-Russian studies. Eurasian Geography and Economics, 59, 529-553.
https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1571428
 
13. Zubarevich N. (2015). Geopolitical priorities in Russia's regional policies. Russian Politics and Law, 53, 44-62.
https://doi.org/10.1080/10611940.2015.1146060
 
14. Pleshakov C. (2017). The Crimean Nexus: Putin's War and the Clash of Civilizations. New Haven, 216 p.
 
15. Alikin A. (2017). Russian migration to 'Russify' Crimea. EurasiaNet 27 January. URL: https://eurasianet.org/russia-migration-helping-russify-crimea
 
16. Toal G. and O'Loughlin J (2016). From fragments, simmering spaces: The post-Soviet de facto state. Questioning Post Soviet. Washington, 103-126.
 
17. Uehling G. (2016). Everyday Afterlife after annexation: The Autonomous Republic of Crimea. Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives. Bristol, 66-75.
 
18. Maliarenko T. (2015). Playing a give-away game: The undeclared Russian-Ukrainian war in Donbas. Journal Article, 32.
 
19. Pew Research Center (2014). Despite Concerns about Governance, Ukrainians Want to Remain one Country. Washington. May 8. URL: http:///www.pewglobal.org/2014/05/08/despite-concerns-about-governance-ukrainians-want-to-remain-one-country/
 
20. Wilson A. (2014). Ukraine Crisis: What It Means for the West. New Haven, 248.
 
21. O'Loughlin J. and Toal G. (2019). The Crimea conundrum: Legitimacy and public opinion after annexation. Eurasian Geography and Economics, 60, 6-27. DOI: 10.1080/15387216.2019.1593973
https://doi.org/10.1080/15387216.2019.1593873
 
22. Allison R. (2014). Russian 'deniable intervention' in Ukraine. How and why Russia broke the rules. International Affairs, 90 (6), 1255-1297.
https://doi.org/10.1111/1468-2346.12170
 
23. Semigina T. and Gusak N. (2015). Armed conflict in Ukraine and social work response to it. Social, Health, and Communication Studies Journal, 2 (1), 1-24.
 
24. Roberts B. et al. (2019). Mental health care utilization among internally displaced persons in Ukraine; Results from a nation-wide survey. Epidemiology and Psychiatric Seines, 28 (1), 100-111.
https://doi.org/10.1017/S2045796017000385
 
25. Malyarenko T. and Wolff S. (2018). The logic of competitive influence-seeking: Russia, Ukraine, and the conflict in Donbas. Post-Soviet Affairs, 34 (4), 191-212.
https://doi.org/10.1080/1060586X.2018.1425083
 
26. Horbulin V. P., Vlasyuk O. S., Libanova E. M., Lyashenko O. M. (eds.) (2015). Donbass and Crimea: Return at What Price? Kyiv, 474 p. [In Ukrainian]. [Донбас і Крим: ціна повернення: монографія (за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М.Ляшенко). Київ. 474 с.]
 
27. Horbulin V. P. (2017). The World Hybrid War: Ukrainian Forefront: monography. Kyiv, 496 p. [In Ukrainian]. [Горбулін B. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. Київ. 496 с.]
 
28. Horbulin V. P. (2017). Chronicles of predictions: 2006-2017. Kharkiv, 255 p. [In Ukrainian].[Горбулін В. П. Хроніки передбачень: 2006 -2017. 2017. Харків. 255 с.]
 
29. Libanova E. M., Horbulin V. P., Pyrozhkov S. (2015). Policy of integration of Ukrainian society in the context of challenges and threats of events in the Donbass. Kyiv, 363 p. [In Ukrainian]. [Лібанова Е. М., Горбулін В. П., Пирожков С. І. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / за ред. Е. М. Лібанової. Київ. 363 с.]
 
30. Brunn S. D., Dronova O., Rudenko L., Leiberiuk O. (2019). Disruption, despair and renewal: impacts and voices of the Ukrainian geographical community about the 2014 Russian invasion. Geografiska Annaler: Series B. Human Geography. DOI: 10.1080/04353684.2019.1708013
https://doi.org/10.1080/04353684.2019.1708013