Л.М. Даценко, С.В. Тітова, Т.В. Дудун. ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ОСВІТА МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.056
Ukr. geogr. z. 2020, N3:56-63
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.М. Даценко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
С.В. Тітова - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Т.В. Дудун - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Мета дослідження: удосконалення нової освітньої програми напряму підготовки фахівців «Землеустрій та кадастр», що базується на досвіді провідних університетів світу та України, з урахуванням вимог сучасності. Досліджено іноземний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх фахівців геодезії̈ та землеустрою у контексті вдосконалення освітньої програми напряму підготовки магістрів «Землеустрій та кадастр» кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Завданням освітньої програми є підготовка фахівців у сфері кадастрової справи та сфері управління земельними ресурсами, ведення державного земельного кадастру, яке базується на використанні геодезичного, навігаційного, аерознімального обладнання, фотограмметричних і картографічних комплексів та систем, спеціалізованого геоінформаційного, геодезичного й фотограмметричного програмного забезпечення для розв’язання прикладних завдань у геодезії, землеустрої та кадастрі. На думку науковців, система фахової̈ освіти у сфері землеустрою має враховувати також і додаткову підготовку кадрів із землевпорядною освітою для об’єднаних територіальних громад і введення нових спеціальностей (спеціалізацій) природничого й управлінського спрямування. Новизну дослідження складає комплексний підхід у розробленні нової освітньої програми, яка об’єднує три напрями підготовки із землеустрою та кадастру: технічний, екологічний та управлінський на базі сучасних геоінформаційних систем, геопросторових даних і сучасних технологій.

Ключові слова: 
освіта, освітня програма, землеустрій та кадастр, сталий землеустрій, фахові компетенції
Сторінки: 
56-63
Література: 

1. Law of Ukraine On Land Management of 22.05.2003 No. 858-IV Notices of the Verkhovna Rada of Ukraine of 05.09.2003 - 2003, No. 36, Ch. 282 [In Ukrainian]. [Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV // Відомості Верховної Ради України від 05.09.2003 - 2003 р., № 36, стаття 282]
 
2. Yevsiukov T. (2018). Where will future surveyors and land managers study? Land management bulletin, 8, 11-14. [In Ukrainian]. [Євсюков Т. Де навчатимуться майбутні геодезисти та землевпорядники?// Землевпорядний вісник. 2018. № 8. С. 11−14.]
 
3. Tretyak A.M., Tretyak V.M., Pendey L.P. (2016). State and problems of training, advanced training and retraining of personnel in the field of land management. Land management, cadastre and land monitoring, 1-2, 128-135. [In Ukrainian]. [Третяк А.М., Третяк В.М., Пендзей Л.П. Стан та проблеми підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері землеустрою // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 1-2. С. 128-135.]
https://doi.org/10.31548/zemleustriy2016.01.128
 
4. Martyn A. (2018). Higher education in geodesy and land management: time to change learning priorities? Land management bulletin, 2, 30-36. [In Ukrainian]. [Мартин А. Вища освіта з геодезії та землеустрою: час змінювати пріоритети навчання? // Землевпорядний вісник. 2018. №2. С.30-36.]
 
5. Martin A., Dorosh J., Flakey Z. (2009). The content of higher education in the field of land management: current state, problems and solutions. Land management bulletin, 5, 32-36. [In Ukrainian]. [Мартин А., Дорош Й., Флекей З. Зміст вищої освіти в галузі землеустрою: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення // Землевпорядний вісник. 2009. № 5. С. 32-36.]
 
6. Martin A. URL: https://dt.ua/macrolevel/kadastroviy-golod-335256_.html [In Ukrainian]. [Мартин А. URL:https://dt.ua/macrolevel/kadastroviy-golod-335256_.html]
 
7. 10 most popular professions in Ukraine in the near future. URL: hp: //ipress.ua/ljlive/10_naybilsh_zatrebuvanyh_profesiy_v_ukraini_v_nayblyzhchomu_maybut nmu_7916.html [In Ukrainian]. [10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому. URL: hp://ipress.ua/ljlive/10_naybilsh_zatrebuvanyh_profesiy_v_ukraini_v_nayblyzhchomu_maybut№mu_7916.html]
 
8. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 266 of April 29, 2015 On approving the list of branches of knowledge and specialties for which higher education applicants are trained. URL: hp: //www.kmu.gov.ua/ control / ru / cardnpd? docid = 248149695 [In Ukrainian]. [Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». URL: h p://www.kmu.gov.ua/ control/ru/cardnpd? docid=248149695]
 
9. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1187 of December 30, 2015 On approving the licensing conditions for conducting educational activities of educational institutions. URL: hp: //zakon5.rada.gov. ua / laws / show / 1187-2015-n [In Ukrainian]. [Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» URL :hp: //zakon5.rada.gov. ua/laws/show/1187-2015-n]
 
10. Order of the Ministry of Education and Science No. 1151 of November 6, 2015 On the Features of the Introduction of the List of Knowledge and Specialties Areas. URL: hp: //zakon5.rada.gov. ua / laws / show / z1460-15 [In Ukrainian]. [Наказ Міністерства освіти і науки від 06.11.2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей» URL: hp://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/z1460-15]